Blogs

Lees hier mijn blogartikelen

Gastblog: Over goed presterende Raden van Toezicht 

Sinds februari ben ik een jaar toezichthouder bij Woonlinie. Het toezicht binnen woningcorporaties is na een aantal misstanden in de sector een veel besproken onderwerp. Om die reden heb ik Leo Gerrichhauzen, ervaren bestuurskundige en directeur van GenP Governance, gevraagd om een gastblog te schrijven over zijn visie op toezichthouden.

Lees verder

Zo doen we dat, vast goed

De samenleving verandert, Jan Rotmans zegt hierover: ‘We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk’.

Lees verder

Een magazine maken? Dat doen we samen en anders!

Het verzorgingshuis ‘Simeon en Anna’ in Rotterdam komt leeg te staan. Als innovatie-procesmanager denk ik mee over vernieuwende concepten voor het gebouw. We doen dat onder de naam ‘Samen & Anders’.

Lees verder

Samenwerken is een werkwoord

Ik ben een samenwerker. Het (oud-Afrikaanse) gezegde ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’ zou zo maar op een tegeltje in mijn wc kunnen prijken.

Lees verder

Maatschappelijk en zorgvastgoed: van eigen belang naar ‘ons’ belang

Het is al een tijdje duidelijk; er is teveel maatschappelijk en zorgvastgoed. De Hervorming Langdurige Zorg en de diverse bezuinigingen zijn hier debet aan. Verzorgingshuizen komen gedeeltelijk leeg te staan.

Lees verder

Meedoen is mijn overtuiging

Met veel plezier en ambitie doe ik mijn werk. Hierbij realiseer ik me altijd dat mijn werk als doel heeft om het leven van mensen te verbeteren.

Lees verder

Nomadisch ontwikkelen

In een vorig blog spoorde ik zorg-, welzijns- en vastgoedpartijen aan een voorbeeld te nemen aan de ICT-wereld. ICT’ers zijn immers continu aan het pionieren, flexibel inspelend op de steeds vernieuwende werkelijkheid.

Lees verder

Het ultieme klantgevoel

Heb je dat weleens, dat je je echt helemaal in de watten gelegd voelt door iemand? En dan niet je partner, maar iemand die jou een dienst levert; een restaurant, hotel of winkel bijvoorbeeld. Wat een fantastisch gevoel.

Lees verder

Definiëren of realiseren

De uitdagingen waarvoor we staan, vragen om samenwerking. Zorgaanbieders, zorggebruikers, vastgoedpartijen, welzijnswerkers, mantelzorgers en gemeenten: we kunnen in de nieuwe situatie niet meer zonder elkaar.

Lees verder

Simultaanschaken

Bij simultaanschaken speelt één speler tegelijkertijd op diverse speelborden tegen verschillende tegenspelers. Op ieder schaakbord ontwikkelt zich een eigen strijd, en de simultaanschaker loopt langs alle borden voor zijn zetten.

Lees verder

Gevraagd: offerte, met grote spoed!

Je zal altijd zien: heb je het al druk genoeg, komt er nóg een vraag binnen. Natuurlijk verkoop ik als zelfstandig adviseur liever geen nee. Elke klant is er één en ik blijf graag aan het werk.

Lees verder

Leegstand? Ontmoetingsplek vol leven!

Leegstaande verzorgingshuizen, dode plekken in de wijk. Wat moet je ermee? Als gemeenten, zorgorganisaties en woningcorporaties anders, creatief en innovatief durven denken en doen, toveren we ze om in bruisende, levendige plekken waar oud en jong elkaar ontmoeten.

Lees verder

De kracht en noodzaak van samenwerken in de zorg

Gebrek aan contacten, eenzaamheid. Bij ouderen spelen die factoren een belangrijke rol bij zorgconsumptie. Als mensen wel sociale contacten hebben, er toe doen voor anderen, doen ze veel minder beroep op zorg- en hulpverlening.

Lees verder

Maak klanten van cliënten

Wanneer ik met zorgorganisaties praat over de gebruikers van hun diensten, valt op dat bijna iedereen het over ‘cliënten’ heeft. Cliënt associeer ik direct met patiënt, iemand die afhankelijk is, gedwongen is tot de relatie.

Lees verder

Stop met goede voornemens, begin met de juiste beslissingen.