Skip to content

Wonen, Welzijn en Zorg

Welkom op de website van Guido de Ruiter. Sinds 2008 werk ik als zelfstandige en geef onafhankelijk en professioneel advies en verzorg procesmanagement op het terrein van wonen-welzijn-zorg. In mijn werk richt ik mij op organisaties en samenwerkingsverbanden voor senioren en mensen met een beperking.

Mijn kennis en kunde combineer ik met passie, enthousiasme en ambitie. Dat doe ik omdat ik écht verschil wil maken voor mensen en organisaties. Dat komt voort uit mijn innerlijke drive en wordt gevoed door mijn ervaringsdeskundigheid als vader van een zoon met een beperking.

Zowel de ‘harde’ (vastgoed) als de ‘zachte’ (mens, welbevinden en zorg) kant hebben mijn aandacht. Ik doe niets liever dan mensen en ideeën verbinden, vooral als dat ten goede komt aan senioren en mensen met een beperking.

Guido de Ruiter-1 lage resolutie

Mijn rollen

Woningcorporaties, zorgorganisaties, gemeenten en kenniscentra met vraagstukken op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg weten mij te vinden als:

  • adviseur
  • procesmanager
  • coach
  • innovator
  • spreker

Verbinder van mensen en ideeën, katalysator van innovatieve samenwerking.

wonen-zorg-welzijn

Wonen, welzijn en zorg integraal bekeken

Vragen op de terreinen wonen, welzijn en zorg vereisen een integrale benadering. Deze aanpak leidt tot een betere kwaliteit van leven van mensen.

Deze tijd vraagt om keuzes waarbij samenwerking en verbinding tussen organisaties en aanpalende sectoren tot meerwaarde kan leiden. Samenwerking levert vaak méér op dan verwacht. Dat is een belangrijk uitgangspunt in mijn werk. Deze kennis deel ik graag en pas ik toe door innovatieve samenwerking te stimuleren en ondersteunen.

Ik wil graag dat mijn opdrachten en projecten maatschappelijk relevant zijn. Dit is het geval als mensen (langer of weer) zelfstandig kunnen wonen, ontmoeting gestimuleerd en gefaciliteerd wordt en mensen met een beperking zinvol meedoen in de maatschappij.

Alle informatie over mij en mijn werkwijze in 1 bestand? Klik hier om het te lezen.

Bekijk mijn profiel op:

Alleen ga je sneller, samen kom je verder.