Skip to content

Werkgebieden

Procesmanagement op het terrein van wonen, welzijn, zorg en samenwerking tussen organisaties:

  • strategische en multidisciplinaire samenwerking
  • woonservicegebied en gebiedsgericht werken aan wonen-welzijn-zorg samenwerking
  • multifunctionele accommodatie (MFA)
  • overbruggen cultuurverschillen tussen zorg, welzijn en vastgoed
  • innovatie en ontwikkeling nieuwe concepten
  • visie- en strategieontwikkeling
  • coaching en deskundigheidsbevordering

Advies op het gebied van wonen, welzijn en zorg:

  • scheiden wonen en zorg en extramuralisering/ambulantisering
  • strategie en conceptontwikkeling intramuraal vastgoed
  • advisering en procesbegeleiding

Knowledge is knowing a tomato is a fruit. Wisdom is not putting it in a fruit salad.