Skip to content

Vragen van opdrachtgevers

Opdrachtgevers vragen mij voor uiteenlopende zaken op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Van langlopende vraagstukken tot korte of eenmalige inzet. Meestal gaat het om advisering, begeleiding en ondersteuning bij:

  • De transitie, transformatie en decentralisatie van de langdurige zorg en het sociaal domein waaronder de maatschappelijke zorg
  • Ondersteuning bij (samenwerkings)projecten, innovatie, keuzes op het gebied van Langer (senioren) en Weer Thuis (bijzondere doelgroepen) wonen, vanuit gemeenten, kenniscentra, woningcorporaties en/of zorgorganisaties
  • Advisering en begeleiding extramuralisering, ambulantisering en het scheiden van wonen en zorg
  • Strategie, processen en innovatie
  • Samenwerking vormgeven en het begeleiden van organisaties zoals gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties
  • Strategie vertalen in scenario\’s, keuzes en implementatie
  • Workshops, inspiratiesessies of presentaties over de toekomst van wonen en zorg(vastgoed) en de langdurige zorg
  • Visies ontwikkelen op zorg- en/of maatschappelijk vastgoed en huurders faciliteren bij langer zelfstandig wonen
  • Inhoudelijke en financiële ondernemingsplannen

Een vraag over wonen, zorg en welzijn? Ik help je graag. Neem dan contact met mij op. 

Wie zijn gezicht naar de zon heeft, heeft de schaduw achter zich.