Skip to content

Opdrachtgevers en opdrachten

Ik werk in opdracht van woningcorporaties, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, gemeenten en kenniscentra. Soms is één organisatie opdrachtgever, soms een samenwerkingsverband. Hier een overzicht van lopende en recent vervulde opdrachten. Al mijn opdrachten staan in de opdrachtenlijst.

De complete opdrachtenlijst is hier te downloaden (pdf).

Lopende opdrachten

rvo

Als onderdeel van de landelijke programma’s ‘WOZO (Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen)’ en ‘Een thuis voor iedereen’ zijn twee landelijke expertteams actief die gepositioneerd zijn bij de RVO. Ik ben als expert verbonden aan beide teams:

 • Het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA) helpt gemeenten, corporaties, zorgaanbieders, regio’s e.a. bij vragen op het gebied van wonen en zorg m.b.t. aandachtsgroepen (zie de website van het EHA).
 • Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) is daar onderdeel van en helpt bij vraagstukken op het gebied van wonen en zorg m.b.t. senioren (zie de website van het OWZ).

Vragen waar ik op ingezet ben zijn onder meer:

 • Ondersteuning samenwerkende gemeenten bij doordecentralisatie van de Maatschappelijke Zorg
 • Vormgeven pilot inclusieve wijk vanuit een integrale aanpak en systeemdoorbraak
 • Integrale sturing op de opgave langer en beter thuiswonen, ontwikkeling sturingsinstrument
 • Ondersteuning gezamenlijke aanpak vanuit gemeente, woningcorporatie en zorgorganisatie
 • Advisering van een Provincie bij de rol in langer en weer thuiswonen: proces, inhoud en aanpak
rvo

Als onderdeel van de landelijke programma’s ‘WOZO (Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen)’ en ‘Een thuis voor iedereen’ zijn twee landelijke expertteams actief die gepositioneerd zijn bij de RVO. Ik ben als expert verbonden aan beide teams:

 • Het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA) helpt gemeenten, corporaties, zorgaanbieders, regio’s e.a. bij vragen op het gebied van wonen en zorg m.b.t. aandachtsgroepen (zie de website van het EHA).
 • Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) is daar onderdeel van en helpt bij vraagstukken op het gebied van wonen en zorg m.b.t. senioren (zie de website van het OWZ).

Vragen waar ik op ingezet ben zijn onder meer:

 • Ondersteuning samenwerkende gemeenten bij doordecentralisatie van de Maatschappelijke Zorg
 • Vormgeven pilot inclusieve wijk vanuit een integrale aanpak en systeemdoorbraak
 • Integrale sturing op de opgave langer en beter thuiswonen, ontwikkeling sturingsinstrument
 • Ondersteuning gezamenlijke aanpak vanuit gemeente, woningcorporatie en zorgorganisatie
 • Advisering van een Provincie bij de rol in langer en weer thuiswonen: proces, inhoud en aanpak
69

Als onderdeel van het landelijk programma ‘een thuis voor iedereen’, organiseert Platform31 een innovatieprogramma waar ik als deskundige een bijdrage aan lever. O.a. middels het samen met en voor Platform31 schrijven van de publicatie Regionale samenwerking organiseren en doen die in augustus verschenen is; een handreiking voor regionale samenwerking bij de huisvesting van aandachtsgroepen.  Als het mede organiseren en begeleiden van  koplopersbijeenkomsten. Het programma is halverwege 2023 verlengd met nieuwe koplopersbijeenkomsten en uitgebreid met regionale Praktijklabs. Bij beide heb ik een procesmatige en inhoudelijke rol als deskundige.

Foto CA

De Corporatie Academie verzorgt op maat gemaakte opleidingen en trainingen voor woningcorporaties. Ik verzorg diverse kennis- en inspiratiesessies over Wonen, Welzijn en Zorg(vastgoed) voor senioren en aandachtsgroepen. Zowel via open inschrijving als incompany.

Foto CA

De Corporatie Academie verzorgt op maat gemaakte opleidingen en trainingen voor woningcorporaties. Ik verzorg diverse kennis- en inspiratiesessies over Wonen, Welzijn en Zorg(vastgoed) voor senioren en aandachtsgroepen. Zowel via open inschrijving als incompany.

Living in Hospitality

Living in Hospitality is een maatschappelijke onderneming die een inclusieve en bereikbare woonoplossing voor elke generatie met onbegrensde service biedt. Vanuit Samen Wonen Leven Werken. Ik ben adviseur op inhoudelijke expertise en strategische netwerksamenwerking.

Living in Hospitality

Living in Hospitality is een maatschappelijke onderneming die een inclusieve en bereikbare woonoplossing voor elke generatie met onbegrensde service biedt. Vanuit Samen Wonen Leven Werken. Ik ben adviseur op inhoudelijke expertise en strategische netwerksamenwerking.

85

Actief Zorg ondersteun ik al jaren (on)regelmatig middels coaching en advisering op het gebied van strategie, innovatie, samenwerking en organisatieontwikkeling.

85

Actief Zorg ondersteun ik al jaren (on)regelmatig middels coaching en advisering op het gebied van strategie, innovatie, samenwerking en organisatieontwikkeling.

hef hof stedelink

Sinds 1 januari 2023 is Vestia gesplitst in drie nieuwe woningcorporaties; Hef Wonen in Rotterdam, Hof Wonen in Den Haag en Stedelink in Delft, Zoetermeer en Zuidplas. Ik begeleid voor deze drie corporaties kennis- en inspiratiesessies over ontwikkelingen binnen ‘langer’ en ‘weer’ thuiswonen, en ondersteun (on)regelmatig middels advisering en coaching bij strategische vraagstukken over langer en weer  thuis wonen van kwetsbare groepen, senioren en zorgvastgoed.

hef hof stedelink

Sinds 1 januari 2023 is Vestia gesplitst in drie nieuwe woningcorporaties; Hef Wonen in Rotterdam, Hof Wonen in Den Haag en Stedelink in Delft, Zoetermeer en Zuidplas. Ik begeleid voor deze drie corporaties kennis- en inspiratiesessies over ontwikkelingen binnen ‘langer’ en ‘weer’ thuiswonen, en ondersteun (on)regelmatig middels advisering en coaching bij strategische vraagstukken over langer en weer  thuis wonen van kwetsbare groepen, senioren en zorgvastgoed.

Kleurrijk Wonen

Deze corporatie wordt ondersteund bij diverse vraagstukken rondom Wonen en Zorg(vastgoed). Zowel gericht op senioren als aandachtsgroepen, met betrekking tot de eigen opgaven als ook tot de mogelijkheden om in samenwerking met stakeholders e.e.a. aan te pakken.

Bazalt Wonen

Als nevenfunctie ben ik lid van de Raad van Commissarissen bij Bazalt Wonen, een woningcorporatie actief in de gemeenten Zaltbommel en Altena.

Bazalt Wonen

Als nevenfunctie ben ik lid van de Raad van Commissarissen bij Bazalt Wonen, een woningcorporatie actief in de gemeenten Zaltbommel en Altena.

47

Ik geef workshops, presentaties en begeleid strategische sessies over o.a. de transities in de langdurende zorg, het scheiden van wonen en zorg en het langer/beter thuis wonen van kwetsbare mensen. Voor o.a. Platform31, Aedes, provinciën, gemeenten, zorgorganisaties en woningcorporaties. Verder ondersteun ik op afroep enkele corporaties en zorgorganisaties als adviseur of sparringpartner om een aantal uur mee te denken over bepaalde vraagstukken.

47

Ik geef workshops, presentaties en begeleid strategische sessies over o.a. de transities in de langdurende zorg, het scheiden van wonen en zorg en het langer/beter thuis wonen van kwetsbare mensen. Voor o.a. Platform31, Aedes, provinciën, gemeenten, zorgorganisaties en woningcorporaties. Verder ondersteun ik op afroep enkele corporaties en zorgorganisaties als adviseur of sparringpartner om een aantal uur mee te denken over bepaalde vraagstukken.

Afgesloten opdrachten

WoonKracht10

Deze corporatie speelt een actieve rol om senioren en kwetsbare doelgroepen goed te laten wonen, en samen met partners te ondersteunen daar waar nodig. Ik ondersteun hen daarbij, zowel bij conceptontwikkeling als samenwerkingsafspraken, zowel intern als in de samenwerking.

69

In opdracht van, en samen met, Platform31 schreef ik een publicatie over doorstroom van senioren naar geschikte woningen. Hoe bevorderen gemeenten en corporaties dit, welke middelen zetten ze in, wat is al dan niet succesvol?

Wonen Breburg

Deze corporatie ontwikkelde een gemengd wonen nieuwbouwproject. Hierin wordt samengewerkt met de gemeente en vier verschillende zorgaanbieders op het gebied van MO, BW, VG en GGZ. Ik ondersteunde dit traject gedurende 2 ½ jaar als onafhankelijk procesmanager namens alle organisaties, zowel procesmatig als conceptueel-inhoudelijk.

zorgkantoor

In de WSD-regio wordt ernaar gestreefd om 16 Gelukkig Thuispilots te realiseren. Het doel van deze pilots is om vanuit een preventieve aanpak, gericht op het versterken van de gemeenschap en inzet op kwaliteit van leven, zorg uit te stellen of te voorkomen. Verder wordt geëxperimenteerd met het preferente aanbiederschap om personeel zo efficiënt mogelijk in te zetten. Ik was adviseur, begeleider en co-schrijver van de opzet en het model van deze pilots.

zorgkantoor

In de WSD-regio wordt ernaar gestreefd om 16 Gelukkig Thuispilots te realiseren. Het doel van deze pilots is om vanuit een preventieve aanpak, gericht op het versterken van de gemeenschap en inzet op kwaliteit van leven, zorg uit te stellen of te voorkomen. Verder wordt geëxperimenteerd met het preferente aanbiederschap om personeel zo efficiënt mogelijk in te zetten. Ik was adviseur, begeleider en co-schrijver van de opzet en het model van deze pilots.

oost west wonen

Ik was procestrekker en adviseur om in een kern van Goeree Overflakkee een pilot te starten “zorgzame wijken en kernen”. Doel is dat senioren zo lang en gelukkig mogelijk, met behoud van eigen regie, zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, vormgegeven vanuit een integrale aanpak. De pilot is gestart in samenwerking met de corporatie, zorg- en welzijnsaanbieder(s) en de gemeente.

oost west wonen

Ik was procestrekker en adviseur om in een kern van Goeree Overflakkee een pilot te starten “zorgzame wijken en kernen”. Doel is dat senioren zo lang en gelukkig mogelijk, met behoud van eigen regie, zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, vormgegeven vanuit een integrale aanpak. De pilot is gestart in samenwerking met de corporatie, zorg- en welzijnsaanbieder(s) en de gemeente.

gem almere

Ik was onafhankelijk projectleider van een pilot van een innovatief woonconcept dat zich specifiek op kwetsbare jongeren en jongvolwassenen richt. Daarbij ging het zowel om de woonvorm, als om het oplossen van systeemhobbels in het sociale en fysieke domein daarachter.

gem almere

Ik was onafhankelijk projectleider van een pilot van een innovatief woonconcept dat zich specifiek op kwetsbare jongeren en jongvolwassenen richt. Daarbij ging het zowel om de woonvorm, als om het oplossen van systeemhobbels in het sociale en fysieke domein daarachter.

stadlander

Deze corporatie adviseerde ik bij innovatie en samenwerking op het terrein van senioren en aandachtsgroepen, en bij innovatieve conceptontwikkeling bij de herbestemming van een deels leegkomend verpleeghuis.

stadlander

Deze corporatie adviseerde ik bij innovatie en samenwerking op het terrein van senioren en aandachtsgroepen, en bij innovatieve conceptontwikkeling bij de herbestemming van een deels leegkomend verpleeghuis.

zorgkantoor

Ik begeleidde een aantal kennis- en inspiratiesessies als onderdeel van het programma Gezond en Wel Ouder worden in de regio WSD, en specifiek de themagroep Wonen. Deelnemers waren het Zorgkantoor, gemeenten, corporaties en zorgaanbieders. Thema’s waren onder andere tussenwoonvormen, innovatie en financiering daarvan en concretisering van ideeën.

zorgkantoor

Ik begeleidde een aantal kennis- en inspiratiesessies als onderdeel van het programma Gezond en Wel Ouder worden in de regio WSD, en specifiek de themagroep Wonen. Deelnemers waren het Zorgkantoor, gemeenten, corporaties en zorgaanbieders. Thema’s waren onder andere tussenwoonvormen, innovatie en financiering daarvan en concretisering van ideeën.

Woonopmaat

Ik was sparringpartner over langer thuis (ouderen) en weer thuis (voor bijzondere doelgroepen). Onder andere over de samenwerking tussen gemeente, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, hoe te komen tot een gezamenlijke woonzorgagenda, en welke oplossingen zijn te realiseren.

Woonopmaat

Ik was sparringpartner over langer thuis (ouderen) en weer thuis (voor bijzondere doelgroepen). Onder andere over de samenwerking tussen gemeente, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, hoe te komen tot een gezamenlijke woonzorgagenda, en welke oplossingen zijn te realiseren.

gem nieuwegein

Binnen de gemeente Nieuwegein wilde men (gemeente, corporaties, zorgaanbieders) aan de slag met community building en – coaching. Ik ondersteun dit door het inbrengen van expertise op diverse terreinen en momenten. O.a. met het begeleiden van inspiratiesessies en het meedenken over enkele opgaven (waaronder gedeeld eigenaarschap, continuïteit, financiering).

gem nieuwegein

Binnen de gemeente Nieuwegein wilde men (gemeente, corporaties, zorgaanbieders) aan de slag met community building en – coaching. Ik ondersteun dit door het inbrengen van expertise op diverse terreinen en momenten. O.a. met het begeleiden van inspiratiesessies en het meedenken over enkele opgaven (waaronder gedeeld eigenaarschap, continuïteit, financiering).

51

Careyn werd ondersteund bij de strategie en keuzes op het terrein van huisvestingsvraagstukken, zowel op locatieniveau als overall.

51

Careyn werd ondersteund bij de strategie en keuzes op het terrein van huisvestingsvraagstukken, zowel op locatieniveau als overall.

WoonKracht10

Deze corporatie speelt een actieve rol om senioren en kwetsbare doelgroepen goed te laten wonen, en samen met partners te ondersteunen daar waar nodig. Ik ondersteunde hen daarbij, zowel bij conceptontwikkeling als samenwerkingsafspraken, zowel intern als in de samenwerking.

Wonen Breburg

Deze corporatie ontwikkelde een gemengd wonen nieuwbouwproject. Hierin wordt samengewerkt met de gemeente en vier verschillende zorgaanbieders op het gebied van MO, BW, VG en GGZ. Ik ondersteunde dit traject gedurende 2 ½ jaar als onafhankelijk procesmanager namens alle organisaties, zowel procesmatig als conceptueel-inhoudelijk.

69

In opdracht van, en samen met, Platform31 schreef ik een publicatie over doorstroom van senioren naar geschikte woningen. Hoe bevorderen gemeenten en corporaties dit, welke middelen zetten ze in, wat is al dan niet succesvol?

gem heemstede

Met de decentralisatie en ambulantisering van de Maatschappelijke Zorg is er een woon-zorg opgave. Ik vervulde de rol van projectleider/verkenner gericht op het realiseren van tussenwoonvormen.

gem heemstede

Met de decentralisatie en ambulantisering van de Maatschappelijke Zorg is er een woon-zorg opgave. Ik vervulde de rol van projectleider/verkenner gericht op het realiseren van tussenwoonvormen.

Gemeente_Rotterdam

Ik was ruim één jaar procesmanager om de eerste twee ouderenhubs in Rotterdam (Prinsenland/Lage Land en Hoogvliet) op te zetten. Deze rol is na het opzetten hiervan overgedragen naar de gemeente. Een ouderenhub is een integrale (wonen, woonomgeving, welzijn en zorg) gebiedsgerichte samenwerking van partijen en fysieke centrale voorzieningen in de wijk met als doel dat ouderen prettig leven en wonen en actief mee blijven doen.
Daarna heb ik als adviseur ondersteuning geboden bij diverse innovaties, pilots en ontwikkelingen rondom het beter en langer thuis wonen van senioren, waaronder de ontwikkeling van een MKBA.

Gemeente_Rotterdam

Ik was ruim één jaar procesmanager om de eerste twee ouderenhubs in Rotterdam (Prinsenland/Lage Land en Hoogvliet) op te zetten. Deze rol is na het opzetten hiervan overgedragen naar de gemeente. Een ouderenhub is een integrale (wonen, woonomgeving, welzijn en zorg) gebiedsgerichte samenwerking van partijen en fysieke centrale voorzieningen in de wijk met als doel dat ouderen prettig leven en wonen en actief mee blijven doen.
Daarna heb ik als adviseur ondersteuning geboden bij diverse innovaties, pilots en ontwikkelingen rondom het beter en langer thuis wonen van senioren, waaronder de ontwikkeling van een MKBA.

Samen anders

Ik was, gedurende 5 jaar, innovatie-procesmanager van een vernieuwend concept voor een leegkomend verzorgingshuis onder de naam “Samen & Anders”. Hier wordt gestreefd, op basis van de social enterprice gedachte, naar wonen in combinatie met wederkerigheid voor mensen die sociaal maatschappelijk en/of financieel kwetsbaar zijn. Dit in co-creatie met huurders, andere organisaties en de omgeving. Mijn werkzaamheden zijn afgerond met een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse van het concept en een magazine.

Samen anders

Ik was, gedurende 5 jaar, innovatie-procesmanager van een vernieuwend concept voor een leegkomend verzorgingshuis onder de naam “Samen & Anders”. Hier wordt gestreefd, op basis van de social enterprice gedachte, naar wonen in combinatie met wederkerigheid voor mensen die sociaal maatschappelijk en/of financieel kwetsbaar zijn. Dit in co-creatie met huurders, andere organisaties en de omgeving. Mijn werkzaamheden zijn afgerond met een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse van het concept en een magazine.

goeree overflakkee

Om de brede en integrale opgave van wonen, welzijn en zorg, zowel op het gebied van ‘senioren’ als ‘bijzondere doelgroepen’, het beste te organiseren was aan mij gevraagd om de gemeente en de kernpartners, daarbij te ondersteunen om te komen tot een adequate proces-structuur.

goeree overflakkee

Om de brede en integrale opgave van wonen, welzijn en zorg, zowel op het gebied van ‘senioren’ als ‘bijzondere doelgroepen’, het beste te organiseren was aan mij gevraagd om de gemeente en de kernpartners, daarbij te ondersteunen om te komen tot een adequate proces-structuur.

69

Platform31 organiseert kennis- en leertrajecten voor gemeenten om te komen tot een woonzorgvisie. Ik leverde een bijdrage in de vorm van een interactieve kennissessie over proces en regie.

69

Platform31 organiseert kennis- en leertrajecten voor gemeenten om te komen tot een woonzorgvisie. Ik leverde een bijdrage in de vorm van een interactieve kennissessie over proces en regie.

Lansingerland

De gemeente Lansingerland heeft, samen met haar partners, gewerkt aan het opzetten van een brede (procesmatige en inhoudelijke) aanpak waarbij het wonen voor kwetsbare doelgroepen wordt gerealiseerd. Hiervoor was een kernteam gevormd, bestaande uit belangrijke samenwerkingspartners. Ik was onafhankelijk procesmanager van dit kernteam.

Lansingerland

De gemeente Lansingerland heeft, samen met haar partners, gewerkt aan het opzetten van een brede (procesmatige en inhoudelijke) aanpak waarbij het wonen voor kwetsbare doelgroepen wordt gerealiseerd. Hiervoor was een kernteam gevormd, bestaande uit belangrijke samenwerkingspartners. Ik was onafhankelijk procesmanager van dit kernteam.

argos woonbron pameijer

Ik was procesverkenner om te komen tot een integrale aanpak van een complex in Hoogvliet waar enkele parallelle projecten (Thuisplusflat, Vitale Woongemeenschap, transformatie van het gebouw, huisvesting bijzondere doelgroepen en een nieuwe vorm van sociaal beheer) naast elkaar lopen en gezamenlijk moeten leiden tot meerwaarde voor de bewoners, het gebouw en de organisaties.

argos woonbron pameijer

Ik was procesverkenner om te komen tot een integrale aanpak van een complex in Hoogvliet waar enkele parallelle projecten (Thuisplusflat, Vitale Woongemeenschap, transformatie van het gebouw, huisvesting bijzondere doelgroepen en een nieuwe vorm van sociaal beheer) naast elkaar lopen en gezamenlijk moeten leiden tot meerwaarde voor de bewoners, het gebouw en de organisaties.

Platform31 - Lansingerland

Samen met Platform31 ondersteunden we bij een aanpak waarbij het wonen voor kwetsbare doelgroepen wordt geconcretiseerd en gerealiseerd. Hierin is aandacht besteed aan het verkennen van de (kwalitatieve en kwantitatieve) opgave en het vertalen naar een gezamenlijke (gemeente, corporatie en zorgaanbieders) uitvoeringsagenda en aanpak.

Platform31 - Lansingerland

Samen met Platform31 ondersteunden we bij een aanpak waarbij het wonen voor kwetsbare doelgroepen wordt geconcretiseerd en gerealiseerd. Hierin is aandacht besteed aan het verkennen van de (kwalitatieve en kwantitatieve) opgave en het vertalen naar een gezamenlijke (gemeente, corporatie en zorgaanbieders) uitvoeringsagenda en aanpak.

87

Als projectleider Maatschappelijke Zorg Leidse regio (de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) gaf ik gedurende één jaar integraal sturing aan de transformatie en decentralisatie opgave van o.a. Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen.

87

Als projectleider Maatschappelijke Zorg Leidse regio (de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) gaf ik gedurende één jaar integraal sturing aan de transformatie en decentralisatie opgave van o.a. Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen.

Argos Zorggroep

Zorgorganisatie Argos ondersteunde ik bij de ontwikkeling van een nieuw, innovatief concept. Een integraal gebouw-arrangement voor senioren als tussenvorm tussen zelfstandig wonen en verpleeghuis.

Argos Zorggroep

Zorgorganisatie Argos ondersteunde ik bij de ontwikkeling van een nieuw, innovatief concept. Een integraal gebouw-arrangement voor senioren als tussenvorm tussen zelfstandig wonen en verpleeghuis.

86

Ik ondersteunde deze RIBW-organisatie bij diverse huisvestingsvraagstukken, zowel op strategisch als tactisch niveau.

86

Ik ondersteunde deze RIBW-organisatie bij diverse huisvestingsvraagstukken, zowel op strategisch als tactisch niveau.

90

Woonvizier heeft een aanzienlijke zorgvastgoedportefeuille, wilde komen tot een gedegen visie hierop en daaruit de passende vervolgstappen (zowel in- als extern) maken. Ik ondersteunde hen daarin met advisering, het schrijven van de strategienotitie, en het maken van een afwegings/beslisinstrument voor zorgvastgoed en bij de vervolgstappen.

90

Woonvizier heeft een aanzienlijke zorgvastgoedportefeuille, wilde komen tot een gedegen visie hierop en daaruit de passende vervolgstappen (zowel in- als extern) maken. Ik ondersteunde hen daarin met advisering, het schrijven van de strategienotitie, en het maken van een afwegings/beslisinstrument voor zorgvastgoed en bij de vervolgstappen.

89

De organisaties werken met elkaar samen, ik begeleidde beide bestuurders in een traject waarin onderzocht werd hoe deze samenwerking structureel gestalte krijgt, in welke vorm, en wat het vervolgtraject is.

89

De organisaties werken met elkaar samen, ik begeleidde beide bestuurders in een traject waarin onderzocht werd hoe deze samenwerking structureel gestalte krijgt, in welke vorm, en wat het vervolgtraject is.

69

Samen met Platform31 was ik procesbegeleider bij leerkringen van de VNG academie voor gemeenten over het “ontwikkelen van visie op wonen en zorg”. Dit ter uitbreiding en ondersteuning van het programma Langer Thuis.

69

Samen met Platform31 was ik procesbegeleider bij leerkringen van de VNG-academie voor gemeenten over het “ontwikkelen van visie op wonen en zorg”. Dit als onderdeel van het programma Langer Thuis.

83

Ik was procesmanager wonen-welzijn-zorg. Het regisseren van het integraal (wonen-woonomgeving-welbevinden-zorg) in- en extern vormgeven van het langer (ouderen) en weer (bijzondere doelgroepen) thuiswonen en leven.

83

Ik was procesmanager wonen-welzijn-zorg. Het regisseren van het integraal (wonen-woonomgeving-welbevinden-zorg) in- en extern vormgeven van het langer (ouderen) en weer (bijzondere doelgroepen) thuiswonen en leven.

70

Vidomes is ondersteund bij haar strategische en tactische vraagstukken rondom Wonen en Zorg(vastgoed). Verder is meegewerkt aan het ontwikkelen van een nieuw concept voor een leegkomend verzorgingshuis.

70

Vidomes is ondersteund bij haar strategische en tactische vraagstukken rondom Wonen en Zorg(vastgoed). Verder is meegewerkt aan het ontwikkelen van een nieuw concept voor een leegkomend verzorgingshuis.

54

Via In voor zorg!, Thematranche Welzijn, had ik welzijnsorganisatie Ons Welzijn gecoacht. Ondersteuning bij de transformatie in het sociaal domein; burgerkracht, zelforganisatie, innovatie, samenwerking, ondernemerschap.

54

Via In voor zorg!, Thematranche Welzijn, had ik welzijnsorganisatie Ons Welzijn gecoacht. Ondersteuning bij de transformatie in het sociaal domein; burgerkracht, zelforganisatie, innovatie, samenwerking, ondernemerschap.

42

Voor Platform 31 en Movisie had ik een publicatie geschreven met als titel: “Gebiedsgerichte aanpak in wonen, welzijn en zorg”.
Nu ouderen en mensen met beperkingen langer thuis blijven wonen is het van belang dat Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) in wijken en dorpen goed geregeld zijn. Hoe kun je dat als gemeente, met je samenwerkingspartners, gebiedsgericht aanpakken? Hoe borg en monitor je? Drie gemeenten – Breda, Rotterdam en Tilburg – lieten in hun keuken kijken.

42

Voor Platform 31 en Movisie had ik een publicatie geschreven met als titel: “Gebiedsgerichte aanpak in wonen, welzijn en zorg”.
Nu ouderen en mensen met beperkingen langer thuis blijven wonen is het van belang dat Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) in wijken en dorpen goed geregeld zijn. Hoe kun je dat als gemeente, met je samenwerkingspartners, gebiedsgericht aanpakken? Hoe borg en monitor je? Drie gemeenten – Breda, Rotterdam en Tilburg – lieten in hun keuken kijken.

69

Voor Platform31 had ik in co-creatie een publicatie geschreven over de praktijk in 7 gemeenten over de uitstroom naar zelfstandig wonen vanuit Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen en welke knelpunten gemeenten en woningcorporaties ervaren.

69

Voor Platform31 had ik in co-creatie een publicatie geschreven over de praktijk in 7 gemeenten over de uitstroom naar zelfstandig wonen vanuit Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen en welke knelpunten gemeenten en woningcorporaties ervaren.

Lelie-zorggroep-wonen-zorg-en-welzijn

Ik adviseerde zorgorganisatie Lelie zorggroep bij de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve woon-welzijn-zorg-concepten.

Lelie-zorggroep-wonen-zorg-en-welzijn

Ik adviseerde zorgorganisatie Lelie zorggroep bij de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve woon-welzijn-zorg-concepten.

86

Als adviseur en procesbegeleider was ik betrokken bij diverse strategische en huisvestingsvraagstukken waaronder het ontwikkelen van nieuwe beschermd woonconcepten op basis van ambulantisering en bij het opzetten van Participatie Centra.

86

Als adviseur en procesbegeleider was ik betrokken bij diverse strategische en huisvestingsvraagstukken waaronder het ontwikkelen van nieuwe beschermd woonconcepten op basis van ambulantisering en bij het opzetten van Participatie Centra.

In voor zorg

Ik was 1½ jaar coach en secretaris vanuit het ministerie van VWS bij de Hervormingsagenda Langdurige Zorg in Zuid-Kennemerland. O.a.: transitie AWBZ naar de Wlz, Zvw en WMO en het werken aan de transformatieagenda HLZ samen met partijen (Gemeenten, Zorgkantoor, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, welzijn, corporaties, burgers).

In voor zorg

Ik was 1½ jaar coach en secretaris vanuit het ministerie van VWS bij de Hervormingsagenda Langdurige Zorg in Zuid-Kennemerland. O.a.: transitie AWBZ naar de Wlz, Zvw en WMO en het werken aan de transformatieagenda HLZ samen met partijen (Gemeenten, Zorgkantoor, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, welzijn, corporaties, burgers).

84

Ik ondersteunde hen, als eigenaar van een voormalig verzorgingshuis, drie zorgorganisaties en de gemeente om te komen tot een vernieuwend concept om het gebouw in te zetten voor wonen met begeleiding voor door- en uitstromers uit intramurale voorzieningen (onder andere Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang), starters en andere groepen.

84

Ik ondersteunde hen, als eigenaar van een voormalig verzorgingshuis, drie zorgorganisaties en de gemeente om te komen tot een vernieuwend concept om het gebouw in te zetten voor wonen met begeleiding voor door- en uitstromers uit intramurale voorzieningen (onder andere Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang), starters en andere groepen.

77

Ik ondersteunde het samenwerkingsverband tussen woningcorporaties, welzijns- en zorgorganisaties en de gemeente bij een beleidssessie over het al dan niet (contractueel) koppelen van wonen en zorg.

77

Ik ondersteunde het samenwerkingsverband tussen woningcorporaties, welzijns- en zorgorganisaties en de gemeente bij een beleidssessie over het al dan niet (contractueel) koppelen van wonen en zorg.

59

Voor het ondersteuningsprogramma Opvang en Bescherming had ik, samen met netwerkcollega Veerle Petit, een publicatie geschreven waarin een aantal bestaande woon-huurconstructies beschreven zijn die de instroom beperken en de uitstroom bevorderen in de maatschappelijke opvang.

59

Voor het ondersteuningsprogramma Opvang en Bescherming had ik, samen met netwerkcollega Veerle Petit, een publicatie geschreven waarin een aantal bestaande woon-huurconstructies beschreven zijn die de instroom beperken en de uitstroom bevorderen in de maatschappelijke opvang.

logo havensteder

Voor Havensteder zijn enkele workshops en bijeenkomsten begeleid over langer (senioren) en weer (bijzondere doelgroepen) zelfstandig wonen en de rol van Havensteder daarin. Ook is input geleverd voor diverse samenwerkingstrajecten en contracten.

logo havensteder

Voor Havensteder zijn enkele workshops en bijeenkomsten begeleid over langer (senioren) en weer (bijzondere doelgroepen) zelfstandig wonen en de rol van Havensteder daarin. Ook is input geleverd voor diverse samenwerkingstrajecten en contracten.

75

Voor Trivire en Het Spectrum organiseerde ik een creatieve sessie om te verkennen hoe de structurele leegstand van zorgappartementen in de Prinsemarij kan worden opgeheven.

75

Voor Trivire en Het Spectrum organiseerde ik een creatieve sessie om te verkennen hoe de structurele leegstand van zorgappartementen in de Prinsemarij kan worden opgeheven.

73

Tijdens het Corpovenista kenniscongres 2016 “Goed Wonen, Samen Organiseren” gaf ik samen met Sandy van Marrewijk van Vidomes een workshop over wonen en (zorg)vastgoed en de rol van corporaties.

73

Tijdens het Corpovenista kenniscongres 2016 “Goed Wonen, Samen Organiseren” gaf ik samen met Sandy van Marrewijk van Vidomes een workshop over wonen en (zorg)vastgoed en de rol van corporaties.

fonteynenburg en constandse

Ik ondersteunde RIBW Fonteynenburg en Anton Constandse, met als doel de transformatie en decentralisatie opgave in Beschermd Wonen vorm te geven en te versnellen.

fonteynenburg en constandse

Ik ondersteunde RIBW Fonteynenburg en Anton Constandse, met als doel de transformatie en decentralisatie opgave in Beschermd Wonen vorm te geven en te versnellen.

logo dordrecht

De gemeente Dordrecht is ondersteund bij het vormgeven van de strategie en uitvoering van het huisvesten van kwetsbare groepen. Hiervoor is gestart met een bestuurlijk overleg. Dit heb ik samen met Platform31 vormgegeven.

logo dordrecht

De gemeente Dordrecht is ondersteund bij het vormgeven van de strategie en uitvoering van het huisvesten van kwetsbare groepen. Hiervoor is gestart met een bestuurlijk overleg. Dit heb ik samen met Platform31 vormgegeven.

50

Ik ondersteunde de Parasolgroep IJsselmonde, een samenwerkingsverband van 14 zorg- en welzijnsorganisaties, bij strategie en ontwikkelingen.
De ambitie was gezamenlijk gebiedsgericht aanbesteden op WMO en Zvw, en via een integraal, organisatie-overstijgend aanbod vernieuwing te realiseren door de burger en het gebied centraal te stellen.

50

Ik ondersteunde de Parasolgroep IJsselmonde, een samenwerkingsverband van 14 zorg- en welzijnsorganisaties, bij strategie en ontwikkelingen.
De ambitie was gezamenlijk gebiedsgericht aanbesteden op WMO en Zvw, en via een integraal, organisatie-overstijgend aanbod vernieuwing te realiseren door de burger en het gebied centraal te stellen.

82

Ik was adviseur en procesmanager van een, samen met een corporatie en het welzijnswerk, te starten pilot. Doel is de eenzaamheid van ouderen te verminderen en langer zelfstandig thuis wonen te bevorderen.

82

Ik was adviseur en procesmanager van een, samen met een corporatie en het welzijnswerk, te starten pilot. Doel is de eenzaamheid van ouderen te verminderen en langer zelfstandig thuis wonen te bevorderen.

69

Samen met Platform31 had ik een werkconferentie vormgegeven voor de regio Holland Rijnland over de huisvesting van bijzondere doelgroepen.

69

Samen met Platform31 had ik een werkconferentie vormgegeven voor de regio Holland Rijnland over de huisvesting van bijzondere doelgroepen.

71

Humanitas DMH werd ondersteuning geboden bij de strategische in- en externe vraagstukken rondom huisvesting van bijzondere doelgroepen.

71

Humanitas DMH werd ondersteuning geboden bij de strategische in- en externe vraagstukken rondom huisvesting van bijzondere doelgroepen.

65

Residenties Drechtstreek heroriënteerde zich op haar strategische koers. Ik heb zowel de directeur-bestuurder als de RvT daarin ondersteund.

65

Residenties Drechtstreek heroriënteerde zich op haar strategische koers. Ik heb zowel de directeur-bestuurder als de RvT daarin ondersteund.

67

De directeur van Koppel Welzijn had ik gecoacht bij een aantal thema’s waaronder positionering en ontwikkeling van de organisatie, transformatie in het sociaal domein, innovatie en samenwerking met zorgorganisaties.

67

De directeur van Koppel Welzijn had ik gecoacht bij een aantal thema’s waaronder positionering en ontwikkeling van de organisatie, transformatie in het sociaal domein, innovatie en samenwerking met zorgorganisaties.

62

Vestia ondersteunde ik bij het vinden van een oplossing voor een leegkomend verzorgingshuis. Hiervoor zijn diverse scenario’s ontwikkeld.

62

Vestia ondersteunde ik bij het vinden van een oplossing voor een leegkomend verzorgingshuis. Hiervoor zijn diverse scenario’s ontwikkeld.

laurens-wonen

Namens Laurens Wonen had ik het procesmanagement gevoerd voor de conceptontwikkeling van de locatie Borgstede in Barendrecht.

laurens-wonen

Namens Laurens Wonen had ik het procesmanagement gevoerd voor de conceptontwikkeling van de locatie Borgstede in Barendrecht.

53

Samen met een netwerkcollega, had ik geholpen bij het opzetten van de zelfstandige verhuur (woningwaardering, proces, etc.) van zorgcomplexen.

53

Samen met een netwerkcollega, had ik geholpen bij het opzetten van de zelfstandige verhuur (woningwaardering, proces, etc.) van zorgcomplexen.

81

De SOR ondersteunde ik bij enkele strategische vraagstukken, zoals visie en rol bij ontmoetingscentra in eigen gebouwen.

81

De SOR ondersteunde ik bij enkele strategische vraagstukken, zoals visie en rol bij ontmoetingscentra in eigen gebouwen.

83

Voor de gemeente Delft ben ik gespreksleider geweest bij een aantal beleidssessies met diverse belanghouders over wonen en zorg(vastgoed).

83

Voor de gemeente Delft ben ik gespreksleider geweest bij een aantal beleidssessies met diverse belanghouders over wonen en zorg(vastgoed).

55

Langer zelfstandig thuis wonen vraagt om levensloopgeschikte woningen. V.w.b. installatietechniek en bouwkunde is er de ISSO-publicatie 77 ‘Levensloopgeschikt wonen’. De basis van de publicatie vormt de kennis uit Wel Thuis (een initiatief van UNETO-VNI, de OTIB, Vestia, Vidomes en Pieter van Foreest). Ik heb, vanuit het project Wel Thuis, aan deze publicatie meegewerkt. De publicatie is hier te bestellen.

55

Langer zelfstandig thuis wonen vraagt om levensloopgeschikte woningen. V.w.b. installatietechniek en bouwkunde is er de ISSO-publicatie 77 ‘Levensloopgeschikt wonen’. De basis van de publicatie vormt de kennis uit Wel Thuis (een initiatief van UNETO-VNI, de OTIB, Vestia, Vidomes en Pieter van Foreest). Ik heb, vanuit het project Wel Thuis, aan deze publicatie meegewerkt. De publicatie is hier te bestellen.

57

Ik ondersteunde deze corporatie en zorgorganisatie bij de ontwikkeling van gezamenlijke arrangementen voor kwetsbare mensen met als doel verbetering van de kwaliteit van hun leven door zelfstandig te wonen vanuit eigen regie en ondersteuning waar nodig.

57

Ik ondersteunde deze corporatie en zorgorganisatie bij de ontwikkeling van gezamenlijke arrangementen voor kwetsbare mensen met als doel verbetering van de kwaliteit van hun leven door zelfstandig te wonen vanuit eigen regie en ondersteuning waar nodig.

schakel en de horst

De RvT van 2 serviceflats is geadviseerd over de strategische koers voor de komende jaren. Er is marktverkenning uitgevoerd, een strategisch plan geschreven en er zijn strategische sessies gehouden.

schakel en de horst

De RvT van 2 serviceflats is geadviseerd over de strategische koers voor de komende jaren. Er is marktverkenning uitgevoerd, een strategisch plan geschreven en er zijn strategische sessies gehouden.

45

Bij Corporatie Woonkracht10 ondersteunde ik de ontwikkeling van een toekomstvisie, en de strategische keuzes, op het terrein van wonen-zorg-welzijn en zorgvastgoed.

45

Bij Corporatie Woonkracht10 ondersteunde ik de ontwikkeling van een toekomstvisie, en de strategische keuzes, op het terrein van wonen-zorg-welzijn en zorgvastgoed.

58

Samen met Woonstad en Humanitas heb ik bekeken hoe een bestaand verzorgingshuis anders gepositioneerd kan worden, en wat dit betekent voor verhuur, doelgroepen, processen, financiën en contracten met als doel een toekomstbestendig concept.

58

Samen met Woonstad en Humanitas heb ik bekeken hoe een bestaand verzorgingshuis anders gepositioneerd kan worden, en wat dit betekent voor verhuur, doelgroepen, processen, financiën en contracten met als doel een toekomstbestendig concept.

21

De Gemiva-SVG Groep transformeerde een activiteitencentrum. Daarbij gaan ze samenwerken met andere organisaties in het nieuwe centrum voor activiteiten. Ik heb dit proces ondersteund. Het centrum vervult nu ook een functie voor de wijk en voor andere doelgroepen.

21

De Gemiva-SVG Groep transformeerde een activiteitencentrum. Daarbij gaan ze samenwerken met andere organisaties in het nieuwe centrum voor activiteiten. Ik heb dit proces ondersteund. Het centrum vervult nu ook een functie voor de wijk en voor andere doelgroepen.

22

Ik heb Vidomes geadviseerd op strategisch en tactisch niveau over wonen-zorg-welzijn gedurende het zwangerschapsverlof van de senior adviseur Strategie en Beleid. Er zijn onder meer, samen met zorgorganisatie Middin, vernieuwende arrangementen voor kwetsbare burgers ontwikkeld.

22

Ik heb Vidomes geadviseerd op strategisch en tactisch niveau over wonen-zorg-welzijn gedurende het zwangerschapsverlof van de senior adviseur Strategie en Beleid. Er zijn onder meer, samen met zorgorganisatie Middin, vernieuwende arrangementen voor kwetsbare burgers ontwikkeld.

81

Corporatie SOR vroeg mij te helpen een nieuwe maatschappelijke invulling te geven aan een complex in Rotterdam Hoogvliet.

81

Corporatie SOR vroeg mij te helpen een nieuwe maatschappelijke invulling te geven aan een complex in Rotterdam Hoogvliet.

18

Met corporatie Trivire ontwikkelde ik een toekomstvisie op wonen-zorg en zorg(vastgoed).

18

Met corporatie Trivire ontwikkelde ik een toekomstvisie op wonen-zorg en zorg(vastgoed).

10

Voor het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heb ik een stappenplan Thuistechnologie voor Corporaties geschreven. Dit is hier te vinden.

10

Voor het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heb ik een stappenplan Thuistechnologie voor Corporaties geschreven. Dit is hier te vinden.

52

Er is, samen met een netwerkcollega, projectondersteuning en coördinatie geboden om een afdeling te centraliseren.

52

Er is, samen met een netwerkcollega, projectondersteuning en coördinatie geboden om een afdeling te centraliseren.

62

Namens Vestia werkte ik samen met zorgorganisaties en andere stakeholders aan toekomstbestendige oplossingen voor zorgvastgoed, voor verschillende complexen in diverse gemeenten.

62

Namens Vestia werkte ik samen met zorgorganisaties en andere stakeholders aan toekomstbestendige oplossingen voor zorgvastgoed, voor verschillende complexen in diverse gemeenten.

24

In voor zorg! is een transitieprogramma voor de langdurende zorg van het ministerie van VWS en Vilans, en ondersteunt zorgorganisaties.

Ik heb drie zorgorganisaties (thuiszorg en GGZ) gedurende anderhalf jaar gecoacht:

 • Actief Zorg: professionalisering, cultuurverandering, uniciteit en productontwikkeling
 • Van Den Dool: organisatieverandering, samenwerking, productontwikkeling
 • T-Care: transitie AWBZ à WMO, samenwerking middels oprichting coöperatie, productontwikkeling.
24

In voor zorg! is een transitieprogramma voor de langdurende zorg van het ministerie van VWS en Vilans, en ondersteunt zorgorganisaties.

Ik heb drie zorgorganisaties (thuiszorg en GGZ) gedurende anderhalf jaar gecoacht:

 • Actief Zorg: professionalisering, cultuurverandering, uniciteit en productontwikkeling
 • Van Den Dool: organisatieverandering, samenwerking, productontwikkeling
 • T-Care: transitie AWBZ à WMO, samenwerking middels oprichting coöperatie, productontwikkeling.
51

Er is ondersteuning geboden bij het opzetten van een financieel en contractueel verhuurproces voor een intramurale voorziening.

51

Er is ondersteuning geboden bij het opzetten van een financieel en contractueel verhuurproces voor een intramurale voorziening.

43

Ik ondersteunde Rijswijk Wonen bij het financieel uitwerken van enkele toekomstscenario’s voor zorgvastgoed.

43

Ik ondersteunde Rijswijk Wonen bij het financieel uitwerken van enkele toekomstscenario’s voor zorgvastgoed.

Feijenoord

De Rotterdamse deelgemeente Feijenoord heb ik geholpen om woonservicegebieden te revitaliseren. Samen met betrokken stakeholders hebben we procesmatige en inhoudelijke keuzes gemaakt.

Feijenoord

De Rotterdamse deelgemeente Feijenoord heb ik geholpen om woonservicegebieden te revitaliseren. Samen met betrokken stakeholders hebben we procesmatige en inhoudelijke keuzes gemaakt.

19

Vestia en Lelie zorggroep zijn procesmatig en inhoudelijk ondersteund bij de volledige extramuralisering van een verzorgingshuis. We hebben daarvoor een nieuw concept ontwikkeld, dat hierna in de markt gezet is.

19

Vestia en Lelie zorggroep zijn procesmatig en inhoudelijk ondersteund bij de volledige extramuralisering van een verzorgingshuis. We hebben daarvoor een nieuw concept ontwikkeld, dat hierna in de markt gezet is.

13

Lelie Zorggroep ontwikkelt een nieuwe intramurale voorziening voor bewoners met het korsakov-syndroom. Daarvoor schreef ik een inhoudelijk programma van eisen.

13

Lelie Zorggroep ontwikkelt een nieuwe intramurale voorziening voor bewoners met het korsakov-syndroom. Daarvoor schreef ik een inhoudelijk programma van eisen.

15

Voor de Deelgemeente Rotterdam Centrum heb ik gedurende drie jaar het procesmanagement uitgevoerd voor woonservicezonering, mantelzorgondersteuning en vraagwijzer. Ik heb daarbij samengewerkt met organisaties die actief zijn op het terrein van wonen, welzijn en zorg.

15

Voor de Deelgemeente Rotterdam Centrum heb ik gedurende drie jaar het procesmanagement uitgevoerd voor woonservicezonering, mantelzorgondersteuning en vraagwijzer. Ik heb daarbij samengewerkt met organisaties die actief zijn op het terrein van wonen, welzijn en zorg.

Vestia Feijenoord

Voor Vestia Feijenoord heb ik een adviestraject over intramurale vastgoedfinanciering uitgevoerd.

Vestia Feijenoord

Voor Vestia Feijenoord heb ik een adviestraject over intramurale vastgoedfinanciering uitgevoerd.

9

Zorg-welzijnorganisatie MOB ging een strategische samenwerking aan met een andere zorgorganisatie. Daarbij heb ik advies uitgebracht. Ook heb ik er financiële en bedrijfsmatige trajecten begeleid.

9

Zorg-welzijnorganisatie MOB ging een strategische samenwerking aan met een andere zorgorganisatie. Daarbij heb ik advies uitgebracht. Ook heb ik er financiële en bedrijfsmatige trajecten begeleid.

12

MFA De Ooievaar in IJsselmonde is een nieuwbouw complex dat onderdak biedt aan horeca, activiteiten, dagopvang, sport en startende ondernemers. Ik was daar procescoördinator. Dat hield onder meer het volgende in:

 • Een procesplan schrijven en een exploitatiebegroting maken
 • Partijen bij elkaar brengen
 • Het algemene procesmanagement van het hele samenwerkingsproces uitvoeren.
12

MFA De Ooievaar in IJsselmonde is een nieuwbouw complex dat onderdak biedt aan horeca, activiteiten, dagopvang, sport en startende ondernemers. Ik was daar procescoördinator. Dat hield onder meer het volgende in:

 • Een procesplan schrijven en een exploitatiebegroting maken
 • Partijen bij elkaar brengen
 • Het algemene procesmanagement van het hele samenwerkingsproces uitvoeren.
62

Vestia vindt het belangrijk dat bewoners langduriger zelfstandig kunnen blijven wonen. Om dat mogelijk te maken, heb ik een complexgerichte checklist ontwikkeld waarin complexgerichte keuzes kunnen worden gemaakt. De checklist is voor iedereen beschikbaar en hier te vinden.

62

Vestia vindt het belangrijk dat bewoners langduriger zelfstandig kunnen blijven wonen. Om dat mogelijk te maken, heb ik een complexgerichte checklist ontwikkeld waarin complexgerichte keuzes kunnen worden gemaakt. De checklist is voor iedereen beschikbaar en hier te vinden.

16

Bij Zorgbelang Zuid-Holland heb ik twee workshops verzorgd over gebiedsgerichte samenwerking op het terrein van wonen-welzijn-zorg en de rol en positie van bewoners daarin.

16

Bij Zorgbelang Zuid-Holland heb ik twee workshops verzorgd over gebiedsgerichte samenwerking op het terrein van wonen-welzijn-zorg en de rol en positie van bewoners daarin.

10

Ik heb, in opdracht van Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, een handreiking voor mantelzorgwoningen geschreven. Deze handreiking is gericht op woningcorporaties en is in oktober 2011 verschenen. Download de handreiking hier.

10

Ik heb, in opdracht van Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, een handreiking voor mantelzorgwoningen geschreven. Deze handreiking is gericht op woningcorporaties en is in oktober 2011 verschenen. Download de handreiking hier.

36

Voor de SOR en Zorggroep Rijnmond heb ik het procesmanagement uitgevoerd bij de realisatie en de exploitatie van multifunctioneel centrum ‘Het Facet’ in Krimpen aan den IJssel.

36

Voor de SOR en Zorggroep Rijnmond heb ik het procesmanagement uitgevoerd bij de realisatie en de exploitatie van multifunctioneel centrum ‘Het Facet’ in Krimpen aan den IJssel.

3

Zorggroep Rijnmond wilde voor een locatie een veelzijdig, interessant en kostendekkend aanbod van activiteiten neerzetten waar buurtbewoners graag naartoe komen. Ik schreef hiervoor een businessplan.

3

Zorggroep Rijnmond wilde voor een locatie een veelzijdig, interessant en kostendekkend aanbod van activiteiten neerzetten waar buurtbewoners graag naartoe komen. Ik schreef hiervoor een businessplan.

5

Zorgorganisatie Zorgwaard ontwikkelde een zorgboulevard in Oud-Beijerland. Ik hielp ze om strategische en tactische keuzes te maken en om een inhoudelijk en financieel ondernemingsplan hiervoor te schrijven.

5

Zorgorganisatie Zorgwaard ontwikkelde een zorgboulevard in Oud-Beijerland. Ik hielp ze om strategische en tactische keuzes te maken en om een inhoudelijk en financieel ondernemingsplan hiervoor te schrijven.

58

In opdracht van Woonstad Rotterdam heb ik een advies uitgebracht over het toepassen van welzijn- en zorg-arrangementen in een 55+ complex.

58

In opdracht van Woonstad Rotterdam heb ik een advies uitgebracht over het toepassen van welzijn- en zorg-arrangementen in een 55+ complex.

7

De deelgemeente Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek is ondersteund bij het proces van de woonservicezone Peppelweg.

7

De deelgemeente Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek is ondersteund bij het proces van de woonservicezone Peppelweg.

14

Voor drie seniorencomplexen van Woningcorporatie Midden Delfland heb ik een toekomststrategie ontwikkeld.

14

Voor drie seniorencomplexen van Woningcorporatie Midden Delfland heb ik een toekomststrategie ontwikkeld.

61

Deze organisatie is ondersteund bij het opzetten van een kleinschalige woonvorm voor hulpbehoevende en dementerende Caribische ouderen.

61

Deze organisatie is ondersteund bij het opzetten van een kleinschalige woonvorm voor hulpbehoevende en dementerende Caribische ouderen.

39

Jeugdhulpverleningsorganisatie Horizon wilde praktijkgericht leren in een Rotterdamse wijk uit gaan voeren. Ik hielp om een maatschappelijk ondernemingsplan samen te stellen.

39

Jeugdhulpverleningsorganisatie Horizon wilde praktijkgericht leren in een Rotterdamse wijk uit gaan voeren. Ik hielp om een maatschappelijk ondernemingsplan samen te stellen.

34

Woningcorporatie Viverion heb ik geholpen beleid en de strategie te formuleren op het terrein van wonen-zorg-welzijn.

34

Woningcorporatie Viverion heb ik geholpen beleid en de strategie te formuleren op het terrein van wonen-zorg-welzijn.

33

Zorgorganisatie Het Spectrum heeft twee woonservicecomplexen met een de wijkfunctie gerealiseerd. Ik heb daarbij geadviseerd.

33

Zorgorganisatie Het Spectrum heeft twee woonservicecomplexen met een de wijkfunctie gerealiseerd. Ik heb daarbij geadviseerd.

32

Er is een ondernemingsplan geschreven voor realisatie en (inhoudelijke, ruimtelijke, financiële en personele) exploitatie van een multifunctioneel centrum als centrum van een woonservicezone.

32

Er is een ondernemingsplan geschreven voor realisatie en (inhoudelijke, ruimtelijke, financiële en personele) exploitatie van een multifunctioneel centrum als centrum van een woonservicezone.

31

Bij Woningcorporatie Tablis heb ik advies uitgebracht over de overname van onroerend goed.

31

Bij Woningcorporatie Tablis heb ik advies uitgebracht over de overname van onroerend goed.

30

Voor Makelaar VG+, onderdeel van woningcorporatie Woonbron, heb ik strategisch advies uitgebracht.

30

Voor Makelaar VG+, onderdeel van woningcorporatie Woonbron, heb ik strategisch advies uitgebracht.

29

Stichting Kinderopvang IJsselmonde vroeg me om advies over vastgoed.

29

Stichting Kinderopvang IJsselmonde vroeg me om advies over vastgoed.

28

Woningcorporatie Jutphaas Wonen heeft samen met mij een plan van aanpak opgesteld voor werkprocessen en procedures.
Daarnaast heb ik het middenkader gecoacht in leiderschap.

28

Woningcorporatie Jutphaas Wonen heeft samen met mij een plan van aanpak opgesteld voor werkprocessen en procedures.
Daarnaast heb ik het middenkader gecoacht in leiderschap.

32

Deze zorgorganisatie is begeleid bij het voeren van gesprekken met stakeholders over de vastgoedstrategie voor een locatie.

32

Deze zorgorganisatie is begeleid bij het voeren van gesprekken met stakeholders over de vastgoedstrategie voor een locatie.

26

Stichting De Lisdodde is een particulier initiatief om een woonvoorziening voor mensen met een beperking te realiseren. Ik heb geadviseerd bij strategische keuzes.

26

Stichting De Lisdodde is een particulier initiatief om een woonvoorziening voor mensen met een beperking te realiseren. Ik heb geadviseerd bij strategische keuzes.

25

Woningcorporatie GW realiseerde de exploitatie van een woonvorm voor mensen met een beperking. Ik begeleidde het management daarbij.

25

Woningcorporatie GW realiseerde de exploitatie van een woonvorm voor mensen met een beperking. Ik begeleidde het management daarbij.

She walks the road with one shoe on. People ask: “You lost a shoe?” She says: “No, I found one.”