Skip to content

Samenwerken

Ik werk met plezier en overtuiging samen en deel graag kennis. Bij specifieke, specialistische vragen en ook bij grotere projecten kan ik andere deskundige professionals uit mijn netwerk inschakelen. Hieronder staan links naar een aantal van hen.

 • Ellen Olde Bijvank
  Zowel expert op gebied van vastgoed als van zorg en welzijn.
 • Evelyn Kessels: Kennisbrug
  Procesregiseur, projectleider en trainer op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg. We voerden enkele opdrachten samen uit.
 • GENERO
  GENERO is het regionale ouderenzorgnetwerk in het gebied dat zich uitstrekt van Rotterdam-Rijnmond, de Zuid-Hollandse Eilanden, West- en Midden-Brabant naar Zeeland. Het netwerk bevordert kwalitatief goede en doelmatige zorg, welzijn en ondersteuning van ouderen en mantelzorgers. De behoefte van ouderen is hierbij leidend. GENERO heeft 40 betalende netwerkpartners, hier ben ik er een van.
 • Jeen Woudwijk
  Specialist in huisvesting voor bijzondere doelgroepen. Adviseur op visievorming en realisatie van wonen en zorg met als uitgangspunt gewoon waar mogelijk en speciaal waar nodig, coaching, projectleiding, interim management.
 • José de Kuiper
  Professionele management ondersteuner op freelance/ interim-basis. José en ik werken sinds begin 2015 intensief, naar volle tevredenheid, samen. José verzorgt voor mij allerlei management ondersteunende werkzaamheden.
 • Margrieta Haan
  Sterk in wonen, zorg en processen. We voerden enkele opdrachten samen uit. 
 • Pascale van der Wekken: Voor Beleid 
  Redactie, advies en onderzoek op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg.
 • Platform31
  Platform31 is een kennis- en netwerkorganisatie die beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken verbindt. Dit leidt tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. Ik werk heel regelmatig samen met en voor Platform31.
 • Ruud Geelhoed en Rien Peekstok 
  Ondersteunen organisaties bij huisvestingsvraagstukken voor mensen die bijzondere aandacht verdienen. Met ervaring, betrokkenheid en kennis van zaken richten zij een route in die leidt tot concrete huisvestingscenario’s en resultaten voor mens en organisatie.
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
  Als onderdeel van de landelijke programma’s ‘WOZO (Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen)’ en ‘Een thuis voor iedereen’ zijn twee landelijke expertteams actief die gepositioneerd zijn bij de RVO. Ik ben als expert verbonden aan beide teams:
  • Het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA) helpt gemeenten, corporaties, zorgaanbieders, regio’s e.a. bij vragen op het gebied van wonen en zorg m.b.t. aandachtsgroepen (zie de website van het EHA). 
  • Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) is daar onderdeel van en helpt bij vraagstukken op het gebied van wonen en zorg m.b.t. senioren (zie de website van het OWZ).

Knowledge talks, wisdom listens.