Skip to content
Samenwerken
 
 Ik werk met plezier en overtuiging samen en deel graag kennis. Bij specifieke, specialistische vragen en ook bij grotere projecten kan ik andere deskundige professionals uit mijn netwerk inschakelen. Hieronder staan links naar een aantal van hen.
 • de Corporatie Academie
  Deze organisatie verzorgt opleidingen en trainingen voor woningcorporaties. Ik verzorg kennis- en inspiratiesessies over Wonen, Welzijn en Zorg(vastgoed) voor senioren en aandachtsgroepen. Er is een aanbod gericht op beleidsmedewerkers en managers van corporaties die bezig zijn met de strategische en tactische vraagstukken rondom Wonen-Welzijn-Zorg(vastgoed) en het langer thuiswonen van senioren en weer thuiswonen van aandachtsgroepen. Heb je interesse, kijk dan op deze link. Daarnaast is er een aanbod gericht op bestuurders van corporaties, hiervoor deze link.
 • Fraukje van Est- van Eekelen, VA Carte Blanche, sinds maart 2024 werk ik samen met Fraukje. Ze is een Virtueel Assistent. Ze woont in Frankrijk dus alle werkzaamheden gaan online. Meer informatie over Fraukje zie Linkedin.
 • Evelyn Kessels: Kennisbrug
  Procesregisseur, projectleider en trainer op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg. We voerden enkele opdrachten samen uit.
 • GENERO
  GENERO is het regionale ouderenzorgnetwerk in het gebied dat zich uitstrekt van Rotterdam-Rijnmond, de Zuid-Hollandse Eilanden, West- en Midden-Brabant naar Zeeland. Het netwerk bevordert kwalitatief goede en doelmatige zorg, welzijn en ondersteuning van ouderen en mantelzorgers. De behoefte van ouderen is hierbij leidend. GENERO heeft 40 betalende netwerkpartners, hier ben ik er een van.
 • Margrieta Haan
  Sterk in wonen, zorg en processen. We voerden enkele opdrachten samen uit.
 • Platform31
  Platform31 is een kennis- en netwerkorganisatie die beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken verbindt. Dit leidt tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. Ik werk heel regelmatig samen met en voor Platform31.
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
  Als onderdeel van de landelijke programma’s ‘WOZO (Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen)’ en ‘Een thuis voor iedereen’ zijn twee landelijke expertteams actief die gepositioneerd zijn bij de RVO. Ik ben als expert verbonden aan beide teams:
  • Het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA) helpt gemeenten, corporaties, zorgaanbieders, regio’s e.a. bij vragen op het gebied van wonen en zorg m.b.t. aandachtsgroepen (zie de website van het EHA).
  • Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) is daar onderdeel van en helpt bij vraagstukken op het gebied van wonen en zorg m.b.t. senioren (zie de website van het OWZ).

Knowledge talks, wisdom listens.