Skip to content

Stappenplan Thuistechnologie voor Corporaties

Om ouderen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen staan woningcorporaties voor de taak om bestaande, maar ook nieuw te bouwen woningen, levensloopgeschikt te maken en te voorzien van slimme toepassingen. Thuistechnologie speelt daarin een belangrijke rol. Het gaat dan om het deel van domotica dat de bewoner en zijn omgeving ondersteunt in het streven naar gemakkelijk leven en behoud van onafhankelijkheid en zelfstandigheid in de thuissituatie. Ook als men iets mankeert.

Inzet, doelen, risico’s en kosten van domotica
In opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg ontwikkelde ik in 2012 het ‘Stappenplan Thuistechnologie voor Corporaties’ waarin verschillende stappen doorlopen worden. Het gaat om afwegingen over de inzet van domotica, de aansluiting bij gestelde doelen, maar ook over risico’s en kosten.

Het stappenplan is naar eigen inzicht te gebruiken. Soms worden alle stappen doorlopen, soms een gedeelte. En sommige stappen worden mogelijk herhaald en krijgen een steeds verdere invulling.

Nu beschikbaar op mijn website
Omdat het kenniscentrum niet meer bestaat, en de website wellicht ophoudt te bestaan, staat het stappenplan volledig op mijn website. Zo blijft deze kennis beschikbaar. Je kunt hier alle stappen bekijken en handleidingen en aanvullende informatie downloaden.

wel-thuis-binnen