Skip to content

Stap 5: Voorbereiden en invoeren (implementatie voorbereiden)

Dit is de voorbereidende stap voordat de implementatie van de gekozen domotica-toepassing daadwerkelijk plaatsvindt. De aanpak van deze voorbereiding is mede afhankelijk van de gekozen toepassing van technologie.

Meestal betreft het de volgende activiteiten:

  1. Definitieve afspraken maken met de systeemintegrator
  2. Opstellen implementatieplan
  3. Realiseren van een testopstelling
  4. Informeren en werven van cliënten en/of bewoners

1. Definitieve afspraken maken met de systeemintegrator
Met de systeemintegrator maakt u definitieve afspraken over:

2. Opstellen implementatieplan
Het implementatieplan bevat tenminste de volgende uitgewerkte punten:

  • Plan voor inbedding van de toepassing van de technologie in de zorg- en werkprocessen
  • Beschrijving van de beheerorganisatie
  • Uitwerking van de maatregelen ter beheersing van de in stap 4 geanalyseerde risico’s
  • Realiseren van monitoringtool (zie Stap 7)
  • Communicatieplan (intern en extern)

3. Realiseren van een testopstelling
Voor het vaststellen van de juiste werking van de technologie en diensten realiseert u een testopstelling. Indien nodig past u de werking van de technologie en diensten aan.

De testopstelling kan ook worden gebruikt voor het maken en aanpassen van werkinstructies en protocollen. Deze kunnen vervolgens tijdens de scholing van medewerkers worden benut. Deze scholing kan plaatsvinden in de testomgeving.

4. Informeren en werven van cliënten en/of bewoners

  • Cliënten, huurders, bewoners worden geïnformeerd en geïnstrueerd over nut, noodzaak en werking van alle domotica-functies.
Stap5