Skip to content

Stap 3: Functies technologie uitwerken

In deze stap werkt u het plan voor het inzetten van technologie concreter uit. Bovendien verkrijgt u inzicht in de kosten en financieringsmogelijkheden.

Functioneel Programma van Eisen opstellen

Het opstellen van een functioneel Programma van Eisen (PvE) is een belangrijke stap in het traject dat leidt tot leveranciersselectie en uiteindelijk aanschaf en implementatie van domotica. In deze stap wordt het plan voor de inzet van technologie uitgewerkt en ontstaat beter zicht op de kosten en mogelijke financiering.

Wat is een functioneel Programma van Eisen?
Een functioneel PvE beschrijft de domotica-functies die uw corporatie wenst te gaan gebruiken en de belangrijkste eisen aan de invulling van deze functies. De omschreven (zorg)dienst in stap 1 is te gebruiken voor het formuleren van het PvE. Klik op bovenstaande link voor meer informatie en voorbeelden.
» Ga naar substap Functioneel Programma van Eisen

Het belang van een functioneel Programma van Eisen
Een goed functioneel PvE is essentieel voor een succesvol traject van aanschaf, implementatie en acceptatie van domotica/ thuistechnologie. Het functioneel PvE is de basis voor het aanvragen van offertes. Door de gewenste functies vooraf specifiek vast te stellen en te beschrijven, kan de leverancier (systeemintegrator) de diverse gewenste domotica-functies als één werkend totaalpakket opleveren.

Leidend in deze stap is het soort (zorg)dienst dat u wilt ontwikkelen en de bijbehorende ICT-functies die in de vorige stappen al zijn gekozen.

Technisch Programma van Eisen opstellen
De volgende stap in het traject is het opstellen van een technisch Programma van Eisen (PvE). Vaak wordt hiervoor een gespecialiseerde adviseur aangetrokken die helpt de technische specificaties op papier te zetten.

Wat is een technisch Programma van Eisen?
Een technisch PvE is een uitwerking van functionele eisen en wensen naar technologie. Het technisch PvE beschrijft randvoorwaarden voor de implementatie van techniek. Ook is een lijst van bouwkundige voorzieningen nodig die in het bouwkundig- en installatiebestek meegenomen worden. Op basis van de functionele en technische eisen kan vervolgens een systeemintegrator geselecteerd worden.

Leveranciersselectie
Het functioneel en technisch Programma van Eisen worden benut in het offertetraject en bij de keuze van een systeemintegrator.

Offertetraject
Dit proces bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Offerte aanvraag
  • Offerte beoordeling
  • Aanscherpen technische specificaties
  • Definitieve offerte met een gekozen leverancier (=systeemintegrator)

» Ga naar substap Offertetraject

Systeemintegrator
Wat is een systeemintegrator en wat doet hij? Een systeemintegrator is een persoon of organisatie die gespecialiseerd is in het samenbrengen van subsystemen tot één geïntegreerd werkend geheel. Bij domotica-toepassingen is veelal sprake van meerdere subsystemen die aan elkaar gekoppeld moeten worden om te samen een sluitend netwerk te vormen. Deze leverancier wordt ook verantwoordelijk voor het beheren van de ICT-toepassingen tijdens de gebruiksfase.

DAP Concept
Bij de keuze voor een systeemintegrator is relevant welk concept wordt gehanteerd voor het aansluiten van de woontechnieken. Belangrijk is er op te letten dat de leverancier merk-onafhankelijk opereert en levert op basis van het DAP concept: Diensten Aansluit Punt of Domotica Aansluit Punt. Dat wil zeggen via open standaarden binnen de domotica-technologie wordt een open platform gecreëerd waarop alle randapparatuur in en om een woning, als ook de communicatie van en naar zorg- en meldcentrales en dienstenaanbieders, zijn aangesloten. Door het open platform kunnen in de toekomst nieuwe diensten makkelijk aangesloten worden en is de duurzaamheid gewaarborgd.

ExperTel is een stichting die een open standaard in de thuistechnologie, ofwel het DAP Concept wil verspreiden en ontwikkelen. Meer informatie hierover vindt u onder meer op www.expertel.org.

Voorbeeldprojecten
Voorbeeldproject waarbij drie technologieën samengevoegd zijn tot één geïntegreerd systeem zodat mensen met een zorgvraag langer thuis kunnen blijven wonen: ‘Langer en prettiger thuis met ROSETTA door Avics’ 

Let op: een goed inkooptraject vormt een belangrijke basis voor het succes van het implementatietraject en de uiteindelijke tevredenheid van de klant, organisatie en medewerkers met de technologie. Besteed veel aandacht aan deze stap.

Stap3