Skip to content

Stap 4: Afronden businesscase en besluitvorming

In deze stap neemt de directie / Raad van Bestuur een besluit over het voortzetten van het project; gaat de organisatie over tot implementatie van wonen en zorg met thuistechnologie?

Ter voorbereiding op deze besluitvorming vinden de volgende activiteiten plaats:

  1. Afronden (maatschappelijke) business case
    De (maatschappelijke) business case die in Stap 1 is begonnen, wordt afgerond. De offertes en de uiteindelijke leverancierskeuze geven input voor de kostenkant.
  2. Risicoanalyse
    U maakt een risicoanalyse voor de implementatie van domotica. Het gaat hier niet alleen om de financiële risico’s die zijn verbonden aan de implementatie, maar ook de veiligheidsrisico’s die het toepassen van de gekozen technologie met zich mee kunnen brengen.
  3. Risicobeheersing
    Een plan wordt opgesteld ter beheersing van de risicos uit de risicoanalyse.

Communicatie intern
Het besluit van de directie / Raad van Bestuur (go/no go) wordt binnen de organisatie kenbaar gemaakt.

Stap4