Skip to content

Stap 1: (Zorg)dienst ontwerpen en (maatschappelijke) Business case opstellen

Nu het besluit is genomen om een project te starten is de eerste stap het concretiseren van de (zorg)dienst die met behulp van technologie wordt ontwikkeld en aangeboden.
 
Zorgdienst ontwerpen
Misschien is de richting al bepaald bij de besluitvorming om een project te starten. Het kan ook zijn dat er nog diverse mogelijkheden open liggen en dat de projectleider verkent wat de meest interessante innovatie is voor de organisatie. Voorafgaand aan beslissingen over de toepassing van domotica en de ontwikkeling van (zorg)diensten is een eerste gezamenlijke oriëntatie op het onderwerp wenselijk. Gezamenlijk wil zeggen, corporatie/ vastgoedbeheerder samen met de zorgorganisatie. Vragen die in de oriëntatiefase aan de orde komen zijn onder andere:

  • Wat houdt domotica in?
  • Wat kan er allemaal mee?
  • Welk probleem lost het op?
  • Wat zijn de wensen van de huurders?
  • Welke cliënten / bewoners krijgen welke dienst aangeboden?
  • Welke activiteiten zullen door een (zorg)dienst worden ondersteund?
  • Wat is al ontwikkeld en toegepast door anderen?
In deze fase is het goed om als projectteam werkbezoeken te brengen aan gerealiseerde projecten. Deze oriëntatie geeft een beeld van de mogelijkheden die de toepassing van domotica biedt. Een aanrader is een bezoek aan de proefwoningen die Uneto-VNI heeft ingericht in het gebouw van de OTIB, Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatie Bedrijf in Woerden: www.uneto-vni.nl  en www.otib.nl.  
 
Wel Thuis heeft een digitaal stappenplan gemaakt voor het aanbrengen van een aantal speciale voorzieningen waardoor een bewoner vaak langer thuis kan wonen of langer zelfstandiger kan wonen: www.welthuis.net/keuzewijzer
 
Deze stap is de eerste concretisering van het project en hieruit volgt meestal ook al een beeld van welke mensen in de organisatie zich gaan bezighouden met het project. Misschien wilt u in de volgende fasen een beroep doen op hun kennis en tijd. Daarom is het in deze stap al van belang om te starten met een communicatieplan voor interne (en eventueel ook al externe) communicatie dat in de volgende stappen verder wordt uitgewerkt en toegepast.
» Ga naar substap Welke (zorg)dienst gaat u ontwikkelen?
 
(Maatschappelijke) Business Case opstellen
Voordat de (zorg)dienst in detail beschreven wordt, is een antwoord nodig op de vraag in hoeverre de kosten van de (zorg)diensten zullen opwegen tegen de baten. Het is in deze fase onmogelijk om daar al een scherp beeld van te krijgen, maar de contouren van de business case moeten al wel duidelijk zijn:

We spreken van een Maatschappelijke Business Case, omdat bij het opstellen ervan het niet alleen gaat om financiële kosten en baten. Baten kunnen bijvoorbeeld ook zijn dat de innovatie bijdraagt aan de kwaliteit van wonen met zorg, aan de doelstelling van de organisatie om bijvoorbeeld Ruimte voor Zorgeloos Wonen te bieden of aan de maatschappelijke doelstelling om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. De opbrengsten kunnen dus ten goede komen bij een andere partij, dan rechtstreeks uw eigen organisatie.
 
Vaak zullen de opbrengsten terechtkomen bij bijvoorbeeld de zorgverlener of ziektekostenverzekeraar en de investeringskosten worden gedragen door de woningcorporatie. Of misschien gedeeltelijk door de gemeente. De mogelijkheid om bewoners zelf een bijdrage te laten betalen lijkt (nog) beperkt, maar verdient aandacht. De zorgfinanciering is vooralsnog niet ingesteld op het verrekenen van investeringen in infrastructuur, die later door besparingen in de dienstverlening terugverdiend worden. » Ga naar substap Financieringsmogelijkheden
 
Twee voorbeelden van Maatschappelijke Business Cases zijn: Leg de contouren van de (maatschappelijke) business case vast, zodat er een gezamenlijk beeld bestaat van de reden waarom het project wordt uitgevoerd.
 
Samenwerkingsovereenkomst
Deze fase wordt veelal afgesloten met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst (SOK). In deze overeenkomst spreken de partijen de kostenverdeling af: van de investeringskosten, maar ook van de exploitatiekosten (kosten na oplevering tijdens de gebruiksfase).
» Ga naar substap Samenwerkingsovereenkomst
Stap1