Skip to content

Financieringsmogelijkheden

Of een gekozen ICT-toepassing te realiseren is, hangt natuurlijk ook af van de bekostiging ervan. U zoekt u daarom naar financieringsmogelijkheden.

Er zijn op dit moment de volgende financieringsmogelijkheden:

  • een (veelal maandelijkse) eigen bijdrage van de bewoner(s)
  • investering door woningcorporatie of projectontwikkelaar of de eigenaar van de woning
  • een vergoeding van de overheid aan de gebruikers
  • een bijdrage of financiering van de overheid aan zorgverleners
  • bijzondere (bijvoorbeeld: stimulerings-)subsidies van de rijksoverheid, de provincie of de gemeente(n)

Regeling Zorginfrastructuur
In sommige gevallen kunt u dus gebruik maken van financieringsregelingen vanuit de overheid. Bijvoorbeeld de Regeling Zorginfrastructuur die vanuit het zorgkantoor wordt uitgevoerd. Ga hiervoor in een vroeg stadium in gesprek met het zorgkantoor.

Stimuleringssubsidie
Het ministerie van VWS wil de ontwikkeling van ICT-toepassingen zodat mensen langer zelfstandig blijven wonen stimuleren. Daarom subsidieert het ministerie jaarlijks het Europese programma Ambient Assisted Living (AAL) met 1,9 miljoen euro (periode 2008-2013). Het AAL Programma wil de kwaliteit van leven en zelfstandigheid van ouderen bevorderen. Daarnaast is het doel om met behulp van ICT gerichter zorg te verlenen. Aan het programma nemen 23 landen deel.

De organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMw voert namens het ministerie het AAL Programma uit in Nederland.
Om een idee te krijgen welke toepassingen al zijn uitgevoerd of in uitvoering zijn op het gebied van domotica kijk je op de website