Skip to content

Stap 2: (Zorg)dienst uitwerken

In stap 1 zijn de (zorg)dienst en de contouren van de (maatschappelijke) business case beschreven. In stap 2 werkt u dat verder uit tot een gedetailleerd omschreven (zorg)dienst. Dat gebeurt in samenspraak met de zorgaanbieder.

Om tot een omschreven (zorg)dienst te komen, zijn de volgende activiteiten nodig:

1. Het raadplegen van (vertegenwoordigers van de) huurder/ cliënt

2. Een ontwerp maken voor de (zorg)dienst
Het gaat om een nauwkeurige beschrijving van de doelstelling van de dienst en de wijze waarop deze wordt vorm gegeven.

3. Randvoorwaarden vaststellen voor het aanbieden van de (zorg)dienst
Denk hierbij aan voorwaarden als:

  • de deskundigheid van betrokkenen (cliënt, mantelzorger, zorgmedewerker)
  • bereikbaarheid en opvolging van signalen
  • de in te zetten technologie

4. Maken van een risicoanalyse voor de zorgdienst en beschrijven van maatregelen voor het beheersen van die risico’s

5. Verfijnen van de integrale Business Case met een analyse van financiële risicos en de maatregelen voor het beheersen van die risico’s

6. Beschrijven van de contouren van de beheerorganisatie voor de (zorg)dienst

7. Communicatie intern
Informeren van (toekomstige) betrokkenen binnen de organisatie.

8. Communicatie extern
Overleg met onder meer zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, zorgkantoor en andere relevante stakeholders. 

Stap2