Skip to content

Welke (Zorg)dienst gaat u ontwikkelen?

Een belangrijke substap is het bepalen welke (zorg)dienst u gaat ontwikkelen.

De handreiking ‘Praktisch model voor ICT-platformen bij welzijn en zorg op afstand’ helpt u bij de volgende onderwerpen:

 • Discussie: om gezamenlijk te bepalen hoe men welzijn en zorg op afstand wil inzetten.
 • Basis: voor het opstellen van use cases voor het gebruik van welzijn en zorg op afstand.
 • Basis: voor een programma van eisen.
 • Nadenken: over de aansluiting op andere organisaties en hun informatiesystemen.

Bepalen welke activiteiten door de ICT-oplossing moeten worden ondersteund

 • Applicatiediensten: zijn gericht op de eindgebruikers van het platform. Het zijn diensten die de eindgebruiker helpen bij een bepaalde zorg- of welzijnstaak. De diensten hebben te maken met gemak, welzijn, sociale alarmering of behandeling en verzorging.
 • Platformdiensten: ICT-basisdiensten van het platform. Voorbeelden zijn gegevensopslag, gebruikersinterface en beveiligingsfuncties.
 • Netwerkdiensten: ICT-diensten die zorgen voor het tot stand komen van verbindingen (connectiviteit) met andere locaties.

Categorieën in applicatiediensten

 • Gemaksdiensten: hiermee bedoelen we diensten op het gebied van praktische en/of huishoudelijke zaken, niet specifiek gericht op mensen met een verminderde mobiliteit of zelfredzaamheid, maar in principe gericht op iedereen die hiervan voordeel heeft.
 • Welzijnsdiensten: hieronder verstaan we diensten die bijdragen aan het welbevinden van mensen in lichamelijk en geestelijk opzicht. Het kan gaan om hulp bij het verbeteren van de lichamelijke situatie (bv. coaching op het gebied van beweging en voeding), maar ook om het verbeteren van de sociale contacten.
 • Veiligheid en bewaking: hieronder verstaan we diensten die bijdragen aan het veiligheidsgevoel van mensen, doordat ze bijvoorbeeld in geval van nood makkelijker iemand kunnen waarschuwen.
 • Behandeling en verzorging: hiermee bedoelen we diensten die te maken hebben met medische begeleiding en/of bevorderen van zelfmanagement door patiënten, zoals het doen van thuismetingen.

Zinvolle domoticatoepassingen

De waarde die met technologiefuncties kan worden toegevoegd is verschillend voor verschillende doelgroepen en woonsituaties en kan daarin nog variëren per individuele cliënt. In dit stappenplan maken we onderscheid naar domoticatoepassingen die zinvol zijn in de volgende situaties:

 • domotica voor zelfstandig wonende ouderen in de wijk
  – Een voorbeeld hiervan is een evaluatie-onderzoek naar het inzetten van UAS-systeem om te monitoren of mensen met een verpleeghuisindicatie toch langer thuis kunnen blijven wonen dankzij het UAS-systeem. UAS-systeem is een nieuw woningalarmeringssysteem voor ouderen, genaamd Unattended Autonomous Surveillance (UAS, automatische bewaking). 
  – Voorbeeld voor installateurs: ‘Proposities Comfortabel Leven’ van Hesticare. Comfortabel Leven is een van de strategische thema’s van UNETO-VNI. Het gaat over de woning als een behaaglijke en veilige plek om te wonen, te ontspannen, te werken en in contact te staan met je omgeving. Het draait daarbij om de integratie van technieken, processen en oplossingen. In opdracht van UNETO-VNI heeft The Bridge 7 markt proposities uitgewerkt.
 • domotica voor gebruik in zwevende zorgwoningen
 • domotica voor bestaande woonzorgcentra
 • domotica voor bestaande verpleeghuizen
 • domotica voor Kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Voorbeeld zorgorganisatie Careyn
 • domotica voor chronisch zieken