Skip to content

Functioneel programma van eisen

Een belangrijke stap in het traject van aanschaf en implementatie van domotica is het opstellen van een functioneel Programma van Eisen (PvE).

Het opstellen van een Functioneel Programma van Eisen
Het opstellen van een functioneel programma van eisen doorloopt een aantal stappen. In het kort komt het op het volgende neer:

 1. Stel een multidisciplinaire werkgroep samen, bestaande uit een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden.
 2. Laat de werkgroep zich verdiepen in de mogelijkheden die er zijn om zorgvragen te ondersteunen met domoticafuncties. Gebruik hiertoe de functiewijzer die van toepassing is op uw situatie.
 3. Stel met de werkgroep vast welke functies noodzakelijk zijn en welke gewenst.
 4. Stel gezamenlijk de randvoorwaarden van het project vast.
 5. Breng samen met het team prioriteiten aan in de gewenste functies en maak eventueel een onderscheid in de functies die u wilt op nemen in een standaardpakket en optionele functies.

Te onderscheiden soorten functies in een PvE

 • veiligheid
 • comfort
 • zorg
 • energiebeheer
 • alarmopvolging

Voorbeelden
‘Domotica functies en bouwkundige voorschriften’ die door Woonzorg Nederland gebruikt worden.

Draagvlak creëren
Als het opstellen van een PvE zorgvuldig gebeurt, in samenwerking met de werkvloer en andere stakeholders, een multidisciplinair team, dan is de basis gelegd voor een goed en gedragen pakket. De implementatie is gebaseerd op de juiste uitgangspunten voor de organisatie. Helder is welke meerwaarde bereikt gaat worden voor welke doelgroep.
Het voorkomt of verkleint het risico op aanschaf van technologie die bij nader inzien niet de juiste functionaliteiten biedt of met een vormgeving die minder past in de praktijk van de werkvloer.

Consumenteneisen
Draagvlak voor de eindgebruikers laat zich vertalen in tien belangrijke consumenteneisen:

 1. Domoticafuncties bieden de gebruiker een belangrijke meerwaarde.
 2. De eerste investering mag niet te duur zijn en moet reeds voordelen bieden.
 3. Uitbreiding van de eerste aankoop moet in de toekomst mogelijk zijn.
 4. Er moeten zonder problemen meerdere functies aan kunnen worden toegevoegd.
 5. De uitbreiding moet leverancieronafhankelijk kunnen geschieden.
 6. Systemen moeten betrouwbaar zijn en bijna nooit falen.
 7. Er mogen geen verborgen bijkomende kosten zijn.
 8. Het onderhoud moet gemakkelijk en niet duur zijn.
 9. Toekomstige systemen moeten compatibel zijn met huidige systemen.
 10. Privacy en gezondheid van de consument mogen niet worden aangetast.

Bron: Sjors van Leeuwen, Indora Informatisering