Skip to content

Blog samenwerken mei 2014

De kracht en noodzaak van samenwerken in de zorg

Gebrek aan contacten, eenzaamheid. Bij ouderen spelen die factoren een belangrijke rol bij zorgconsumptie. Als mensen wel sociale contacten hebben, er toe doen voor anderen, doen ze veel minder beroep op zorg- en hulpverlening.

Wat voor ouderen geldt, is op iedereen van toepassing. De mens is een sociaal wezen.

Contacten, complimenten en successen delen… Wie krijgt daar geen energie van? Als organisaties goed samenwerken, gebeurt dat allemaal als vanzelf.

Adagium
Toch lijkt bij organisaties in de zorg iets raars aan de hand. Daar komt samenwerking vaak maar niet van de grond. Dat heeft volgens mij te maken met het feit dat samenwerken ook kennis delen betekent, terwijl in een tijd van concurrentie het aloude adagium ‘kennis is macht’ overheerst. En dus zijn er velen die hun kennis angstvallig voor zichzelf houden, om maar geen macht uit handen te geven.

Maar het is niet waar. ‘Kennis is macht’ voldoet niet meer als spreuk. Het is juist ‘kennis delen en samenwerken is macht’. Kennis ligt toch al op de ‘digitale’ straat. Wat je vandaag ontwikkelt, doet morgen iedereen. Het gaat er niet om dat je kennis hebt, maar wat je ermee doet. En daarin is samenwerken cruciaal.

Wiel uitvinden
De kracht van samenwerken is duidelijk. Niet alleen krijgt je er energie van, samen kom je nu eenmaal verder dan alleen. En samenwerken is ook noodzakelijk in tijden van schaarste. Zonder samenwerking is er sprake van verspilling van maatschappelijk kapitaal, ieder moet voor zich keer op keer het wiel uitvinden.

Samenwerken betekent samen zoeken, de klant centraal zetten, zelf een stapje opzij doen ten faveure van de ander. En wanneer de ander dat ook doet, groei je samen. Met als gevolg:

  • minder verspilling van geld en daardoor meer efficiency en middelen om in te zetten voor de klant;
  • minder onnodige dubbele inzet van mensen, ruimtes, expertise en meer samen ontwikkelen, gezamenlijke producten en ruimtegebruik;
  • minder energieverspilling omdat de concurrentieslag afneemt.

Tevredener
En het resultaat van dit alles: betere zorg voor de klant. Dat is waarvoor we het doen. Maar dat is niet het enige. Indirect resultaat van samenwerken is dat de eigen organisatie er beter van wordt. Je krijgt een beter, meer samenhangend product waar meer klanten op afkomen en waarover de financiers tevredener zijn. En tot  slot geeft het energie aan iedereen die daarmee bezig is.

Van deze positieve resultaten zijn genoeg bewijzen te zien in de samenleving. Kijk maar naar ‘Blendle’, een samenwerking van concurrerende uitgevers die online samenwerken. Zijzelf én hun klanten profiteren. En zo kan het ook uitpakken bij de gebiedsgerichte samenwerking tussen gemeenten, corporaties, zorgorganisaties en welzijnsinstellingen. Als dat lukt, zie ik de toekomst van samenwerking rooskleurig tegemoet. En jij?

Mei 2014, Guido de Ruiter