Skip to content

Definiëren of realiseren

De uitdagingen waarvoor we staan, vragen om samenwerking. Zorgaanbieders, zorggebruikers, vastgoedpartijen, welzijnswerkers, mantelzorgers en gemeenten: we kunnen in de nieuwe situatie niet meer zonder elkaar. Als we samen de handen uit de mouwen steken, liggen er prachtige ontwikkelingen in het verschiet. De kunst is omgaan met verschillende belangen, maar ook met verschillende organisatieculturen en taalgebruik.

Wie heeft er gelijk?
Dat laatste, taalgebruik, is van wezenlijk belang. Steeds vaker ontstaan eindeloze discussies over de betekenis van woorden. Bijvoorbeeld over het woord kwetsbaarheid. Als dat woord valt, verschijnen ook de vragen: ben je per definitie kwetsbaar als je oud bent? En heeft kwetsbaarheid altijd met een lichamelijk gebrek te maken? Nog een mooie: kanteling. Wie moet er kantelen? Wanneer is er genoeg gekanteld? Ieder begrip wordt uitgebreid gedefinieerd en pas als alle samenwerkingspartijen het eens zijn, kunnen we aan de slag. Voor je het weet, ben je een halfjaar verder.

Snel mee met de veranderende wereld
De ICT-sector heeft dit soort discussies allang losgelaten. Uitgebreide plannen maken en ieder begrip op voorhand definiëren gaat daar simpelweg niet. Wat vandaag nog heel normaal is, is morgen achterhaald. Om in te spelen op de directe behoeften van gebruikers, maken ICT-bedrijven gebruik van de scrum-methode. In trajecten van slechts vier weken (sprints) voltooien ontwikkelaars steeds een deelresultaat. Het eindresultaat is nog niet in zicht, maar er is wel een globale ambitie. ‘Meer omzet behalen met een nieuwe website’, bijvoorbeeld. Na vier weken ligt er een product dat zich leent voor een evaluatie. Wat hebben we bereikt? Wat zijn we tegengekomen? Wat is, gezien de recente ontwikkelingen, onze volgende prioriteit? De wenselijke situatie komt iedere sprint dichterbij, en er blijft steeds ruimte voor nieuwe inzichten.

Stop met praten, kom in beweging
Dat moeten we in onze sector ook willen: een aanpak die meegroeit met de dynamische samenleving. Projecten om mensen te ondersteunen in hun eigen mogelijkheden, vragen om een open blik en een vinger aan de pols. Het antwoord ligt niet in terminologie. Woorden als ‘kwetsbaarheid’, ‘kanteling’, ‘senior’ en ‘welbevinden’ veranderen continu van lading en betekenis. Laten we niet alles willen beheersen, maar meebewegen met de stroom. Ofwel: stop het gesteggel en ga samen aan de slag!

April 2015, Guido de Ruiter