Skip to content

Een magazine maken? Dat doen we samen en anders!

Het verzorgingshuis ‘Simeon en Anna’ in Rotterdam komt leeg te staan. Als innovatie-procesmanager denk ik mee over vernieuwende concepten voor het gebouw. We doen dat onder de naam ‘Samen & Anders’. Hierbij streven we ernaar om mensen met een sociaal maatschappelijk en financieel kwetsbare achtergrond te laten wonen op basis van wederkerigheid. Dit in nauwe samenwerking met bewoners en partners én in co-creatie met de wijk.

Ambitie
De ambitie van Samen & Anders is om een bijdrage te leveren aan het wonen en leven van mensen die in een (tijdelijke) kwetsbare positie zitten. Dit vanuit een bestaand gebouw dat transformeert van een zorggebouw naar een woongebouw. Kernwoorden zijn: samen wonen in een verticale buurt, participatie en wederkerigheid, (sociale) ondernemingen die het concept ondersteunen, hergebruik van het bestaande gebouw en een gezonde financiële exploitatie.

Buurtgerichte community
De samenleving verandert; mensen moeten langer thuis blijven wonen, veel mensen zijn eenzaam en hebben weinig contacten. Samen & Anders staat voor samen leven en anders doen. Samen & Anders is een buurtgerichte community. Ouderen en (jong-)volwassenen leven er samen met (jong-) volwassenen en ouderen die in sociaal-maatschappelijk en/of financieel opzicht minder sterk zijn.

Social enterprice
Vanaf de start zochten we samenwerkingspartners. Hierbij benoemden we een aantal hoofdthema’s: wonen, werken, welbevinden, contacten, leren/ontwikkelen en horeca. Met deze thema’s als basis en vanuit de social enterprice-gedachte vonden we enthousiaste partners die daar samen met ons aan wilden werken.

Magazine met verhalen
Wat hebben we bereikt? Veel! We zijn onderweg. We leren dagelijks, maar doen het al in de praktijk. Na ruim 1½ jaar wonen er inmiddels ongeveer 60 mensen volgens het nieuwe concept. Het heeft een positief maatschappelijk effect op de mensen die er wonen. Dat wilden we laten zien, dus bedachten we 2 maanden geleden een magazine waarin de verhalen voor zich spreken.

Voor en door bewoners
Omdat het concept van ‘Samen & Anders’ ook echt ‘samen anders doen’ inhoudt, kozen we ervoor om het magazine ook zo aan te pakken. Dus voor en door bewoners en een stagiaire. En met studenten die inmiddels in het pand studeren, een fotograaf die er woont, en een bewoner om de opmaak te verzorgen. Dat is gelukt! Daardoor kostte de uitgave, in een oplage van 500 stuks, behalve veel tijd en inzet, niet meer dan € 500,-. We zijn allemaal hartstikke trots op het resultaat.

Met het magazine willen we laten zien wat we bereiken. En vooral voor wie we het doen! We zijn nog lang niet klaar. Sterker nog, we zijn ervan overtuigd dat we nooit klaar zijn. We zijn op weg en we gaan verder. We hebben veel bereikt, maar willen nog veel meer bereiken. Hier werken we samen hard aan. Een oud Afrikaans gezegde luidt: ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’. Dat is op dit project zeker van toepassing.

Nieuwsgierig geworden? Lees dan de online versie van het magazine ‘1,5 jaar Samen & Anders’.

Januari 2017, Guido de Ruiter