Skip to content

Nieuwsbrief december 2018

Beste lezer,

Het is alweer tijd voor mijn laatste nieuwsbrief van dit jaar. Hierin vertel ik je onder andere graag meer over mijn nieuwe opdracht voor de Leidse Regio en geef ik iemand de kans zich voor te stellen aan een breder publiek. Ook deel ik weer diverse artikelen waarvan ik denk dat ze interessant voor je zijn.

Veel leesplezier!

Hartelijke groet,
Guido de Ruiter

Opdracht uitgelicht: Maatschappelijke Zorg in Leidse Regio

Half oktober ben ik begonnen aan een nieuwe opdracht: projectleider Maatschappelijke Zorg Leidse regio (de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude). In deze rol geef ik integraal sturing aan de transformatie- en decentralisatieopgave van onder andere Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Dat doe ik samen met gemeentelijke collega’s vanuit alle gemeentes en samenwerkingspartners.

Meedoen en meetellen
Een ongelooflijk boeiende en interessante opdracht. Maar wat nog belangrijker is, het is van groot belang voor de mensen waar het om gaat. Hoe zorgen we ervoor dat mensen die (tijdelijk of blijvend) kwetsbaar zijn en het zonder ondersteuning niet redden, een betere kwaliteit van leven krijgen? En hoe ze, daar waar mogelijk, meedoen en meetellen? In mijn optiek kan dat alleen wanneer we dit vraagstuk gezamenlijk en integraal aanpakken en deze generieke uitgangspunten vertalen in praktische oplossingen. Ik ben erg blij dat ik daar de komende tijd mijn bijdrage aan mag leveren.

Andere opdrachten
Een overzicht van alle opdrachten waar ik op dit moment aan werk, vind je op mijn website.

Podium voor een netwerkcollega: Campignon HR advies

Regelmatig benaderden bekenden mij met de vraag of ik in mijn netwerk mee kan kijken naar een nieuwe baan of nieuwe opdracht. Dat doe ik graag! Soms lukt het ook om een persoon en een organisatie aan elkaar te koppelen. Daar wordt iedereen blij van.

Podium
Omdat mijn nieuwsbrief inmiddels een groot bereik heeft, geef ik iemand uit mijn netwerk een podium om zichzelf voor te stellen. Wie weet lukt het om op deze manier tot een match te komen. Wat krijg ik ervoor? Helemaal niets, behalve een goed gevoel! Deze keer stelt Ilse Campignon van Campignon HR advies zich aan je voor:

“Er zijn veel veranderingen in de zorg- en welzijnsbranche, maar ook op het gebied van wetgeving omtrent personeel. Zo gaat het ontslagrecht in 2020 opnieuw op de schop. Waarschijnlijk heeft je HR-afdeling haar handen vol aan alle operationele zaken en wil je graag het personeelsbeleid herzien of het verzuim eens onder de loep nemen. Of misschien is tijdelijk extra ondersteuning nodig vanwege een zieke collega.”

“Met meerdere jaren ervaring in de zorg als HR professional biedt Campignon HR advies, ondersteuning op maat. Vanuit de visie van talentontwikkeling zet ik graag mensen in hun kracht. Doen waar je goed in bent geeft energie en brengt je verder. Vanuit HR draag ik bij aan het creëren van een gezonde werkomgeving, waar fouten maken mag en waar medewerkers plezier hebben in hun werk. Zin om een keer een uurtje te sparren? Neem contact met mij op voor een afspraak via hr@campignon.nl.”

Hoe maak ik mijn nieuwsbrief?

Alweer een aantal jaar ontvang je ongeveer vier keer per jaar mijn nieuwsbrief. Als ik naar het aantal nieuwsbrieven kijk dat ik zelf elke dag in mijn mailbox ontvang, denk ik wel eens: “Waarom doe ik dit?” Maar gezien de vele positieve reacties, stellen veel mensen mijn nieuwsbrief blijkbaar op prijs. Mijn bedoeling met deze nieuwsbrief is tweeledig, namelijk kennis delen en laten zien waar ik mee bezig ben. Maar hoe komt zo’n nieuwsbrief eigenlijk tot stand?

Verzamelen en filteren
Op de dag nadat de nieuwsbrief is verzonden begin ik met het verzamelen van interessante onderwerpen voor de volgende nieuwsbrief. Uit alle informatie die ik krijg, filter ik de artikelen die mij interessant genoeg lijken om op te nemen. Mijn netwerk, en daarmee de lezers van deze nieuwsbrief, bestaat uit een gemêleerde groep mensen uit de sectoren corporaties, zorg en overheid. Daarom probeer ik voor iedereen interessante informatie te delen.

Mezelf als graadmeter
Na ongeveer 2 maanden start ik met het bedenken van de onderwerpen voor de nieuwe nieuwsbrief. Er zijn vaste onderdelen (zoals kennis delen), maar ook wisselende onderwerpen waarin ik wat dieper op de inhoud inga. Soms gaat dat redelijk vanzelf, soms is het hard ploeteren om te komen tot onderwerpen die inhoudelijk zo interessant zijn dat ik ze zelf ook graag zou lezen. Dat is namelijk mijn graadmeter.

Van sparren en schrappen naar concept
Al jaren werk ik samen met José de Kuiper. Zij doet structureel management ondersteunende werkzaamheden voor mij. Samen sparren we, denken na, schrappen en voegen toe en komen uiteindelijk tot een concept nieuwsbrief. Deze sturen we naar Cindy van Venetiën, zelfstandig communicatieadviseur, die de teksten redigeert. Daarna zoekt José afbeeldingen bij de onderwerpen en maakt twee definitieve versies. Een verkorte versie in het programma Mailchimp. En een tweede lange versie voor op mijn website. Daarna belandt mijn nieuwsbrief met één druk op de knop, of zoals Mailchimp het noemt ’the moment of glory’, in jouw mailbox.
En daarna? Dan starten we gelijk met de voorbereiding van de volgende nieuwsbrief. Heb je ideeën of onderwerpen voor een volgende nieuwsbrief? Ik hoor het graag van je.

Kennis delen

Hieronder staan weer enkele links naar informatie die wellicht de moeite waard is. Heb je ook iets te delen? Laat het me weten en ik neem het graag in de volgende nieuwsbrief op.

Wanneer je denkt dat deze nieuwsbrief voor iemand anders interessant is, stuur deze dan vooral door!

Interessante links

Ministerie van VWS: Programma volwaardig leven
Mensen met een beperking en een langdurige intensieve zorgvraag zijn vaak hun hele leven aangewezen op hulp of begeleiding van anderen. Die afhankelijkheid maakt hen kwetsbaar. Het ministerie van VWS startte het Programma Volwaardig leven voor de gehandicaptenzorg en complexe zorg vanuit haar opdracht om de steeds veranderende zorg passend en toekomstbestendig te maken.
Volgens de VGN bevat dit programma positieve en minder positieve elementen. Meer achtergrondinformatie hierover vind je op de website van de VGN.

Documentaire ‘Een nieuwe morgen’ impacttour
Naar aanleiding van de documentaire ‘Een nieuwe morgen organiseerde producent ‘Een van de jongens’ diverse bijeenkomsten over intergenerationeel contact en werd gesproken over het samenbrengen van generaties: Jong en oud, hoe samen leven? Het ministerie van VWS verspreidt in het kader van de actie ‘Een tegen eenzaamheid’ een online magazine. Hierin staan de belangrijkste uitkomsten van de bijeenkomsten.

Ministerie VWS: Definitieve kamerbrief Wlz-kader 2019
Elk jaar stelt de minister van VWS op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) het bedrag vast dat in een komend kalenderjaar beschikbaar is voor de verzekerde zorg op grond van Wet langdurige zorg. Op 1 oktober stuurde de minister de definitieve brief naar de Tweede Kamer. Deze brief kun je downloaden op de website van de Rijksoverheid.

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg: Expeditie Begonia en Bouwstenen voor de toekomst
Voor het boek ‘Bouwstenen voor de toekomst, 15 jaar werken aan samenhang in wonen, welzijn en zorg’ hebben de auteurs diverse deskundigen en betrokkenen uitgebreid geïnterviewd over de diverse woonconcepten voor ouderen om langer zelfstandig te wonen. In het boek worden de vroegere concepten, de huidige concepten en aanbevelingen voor de toekomst besproken. Mooi dat ook het project Samen & Anders, waar ik nauw bij betrokken ben, uitgebreid wordt besproken. Het boek beleefde zijn primeur tijdens het congres Expeditie Begonia.

Langer thuis: Vernieuwende woonzorg voor kwetsbare senioren
Na de invoering van de Hervorming Langdurige Zorg was er voor ouderen met een lage zorgzwaarte geen toegang meer tot maatschappelijk gefinancierde verzorgingshuizen. Dit zorgde voor veel onrust. Waar moet je heen als je het thuis niet meer redt? Platform31 bracht in een kwalitatieve verkenning het alternatieve tussenaanbod in beeld.

GENERO/ZIF/NUZO: Het woord is aan de ouderen
‘Het woord is aan de ouderen’ doet verslag van vier verhalen-vertel-bijeenkomsten. Deze zijn in verschillende regio’s in het land gehouden op initiatief van GENERO, ZIF en NUZO. Aan 75 ouderen werd gevraagd om vanuit hun eigen ervaringen te vertellen wat zij nodig hebben bij het ouder worden.

Woningcorporaties: grotere tweedeling leidt tot nieuwe achterstandswijken
RIGO deed onderzoek naar de leefbaarheid in buurten met veel sociale huurwoningen. Uit het rapport ‘Veerkracht in het corporatiebezit’ blijkt dat de leefbaarheid verslechterd is. De achterstandswijken zijn terug. Woningcorporaties, gemeentes, bewoners, iedereen merkt het. De tweedeling neemt toe. Aedes pleit op haar website voor een lokale aanpak en intensievere begeleiding van kwetsbare bewoners door gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen.

Behandeling begroting 2019 door ministerie van VWS
De Federatie Opvang en RIBW Alliantie hebben het ministerie van VWS een brief gestuurd waarin ze aandacht vragen voor vraagstukken die in de te behandelen begroting 2019 aan de orde komen. Denk bijvoorbeeld aan een goede uitvoering van de WMO voor mensen die niet in staat zijn om zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

Gehandicaptenzorg krabbelt weer op
Op de website van Intrakoop staat een artikel over de gehandicaptenzorg die zich in het afgelopen jaar heeft hersteld na een dip in 2016. De ‘Jaarverslagenanalyse Gehandicaptenzorg 2017’ kun je op dezelfde website downloaden.

Brochure Risicomanagement zorgvastgoed
Het Adviescentrum voor Zorghuisvesting (AcvZ) heeft de brochure ‘Risicomanagement zorgvastgoed’ uitgebracht. Het doel hiervan is de noodzakelijke investeringsbehoefte in de zorg te faciliteren en oplossingen te bieden voor de actuele risico’s. Relaties zijn uitgenodigd om vanuit de praktijk risico’s in kaart te brengen. Deze bijdragen zijn, samen met een artikel van het WFZ, in de brochure verzameld.

Brochure Actiz: Aan het werk in het verpleeghuis
In een publicatie van Actiz verantwoorden de leden zich gezamenlijk over de besteding van de kwaliteitsbudgetten voor de verpleeghuiszorg. Hierin komen ook medewerkers aan het woord om te laten horen wat zij merken van de extra middelen. Daarnaast staan er enkele portretten van bewoners in de brochure. Je kunt de brochure downloaden op de website van Actiz.