Skip to content

Nieuwsbrief april 2023

Beste lezer,

Het verdient alle lof dat Nederland de laatste tijd nog meer inzet op de huisvesting van kwetsbare groepen. Met het landelijk programma Een thuis voor iedereen worden mooie stappen gezet. Als deskundige vanuit Platform31 merk ik dat tijdens de kennissessies met de koploperregio’s.

Ook buiten het landelijke programma om besteden gemeenten, provincies, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties aandacht aan het huisvesten en ondersteunen van kwetsbare groepen. Als expert binnen het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen help ik hen graag bij vraagstukken en uitdagingen. In deze nieuwsbrief lees je meer over mijn werk op dat terrein.

Bij alle huisvestingsinspanningen mogen we één ding niet het uit het oog verliezen: laten we mensen vooral ook zelf betrekken. Dat werd mij nog eens duidelijk in het interview dat ik had met toezichthouder Nyncke Bouma. Haar devies ‘Niet óver maar mét mensen praten’ onderschrijf ik van harte. En lees vooral het interview. Het is zeer inspirerend.

Uiteraard zet ik in deze nieuwsbrief ook weer een aantal interessante artikelen en rapportages voor je op een rij. Heb je vragen over een van mijn opdrachten of een artikel? Of wil je ergens meer informatie over? Bijvoorbeeld over mijn rol als coach, sparringpartner, adviseur en meedenker voor procesbegeleiders en -regisseurs? Laat het mij gerust weten. Ik wens je veel leesplezier.

Hartelijke groet,
Guido de Ruiter

Interviewreeks De droom van Nyncke Bouma

Dat er meer aandacht moet zijn voor de kwaliteit van zorg, daar is iedereen het binnen de zorg-, welzijns- en corporatiesector wel over eens. Maar waar wordt een cliënt, bewoner of huurder nou echt beter van? Voor een goed antwoord op deze vraag is er volgens Nyncke Bouma, toezichthouder in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang en bij een corporatie, maar één oplossing: “Vraag het de mensen zelf! Laten we niet óver hen praten, maar laten we luisteren en mét hen praten.”

Sinds een aantal jaren leg je je helemaal toe op het toezichthouderschap. Dat doe je nu voor drie zorgorganisaties en één woningcorporatie. Hoe ben je naar die rol toegegroeid?
“Ik heb als verpleegkundige in alle sectoren gewerkt en ervaring in het buitenland opgedaan. Toen ik terug in Nederland in een ziekenhuis ging werken, begon ik er al vrij vroeg wat van te vinden. Waarom gaat alles zoals het gaat? Na een aantal opleidingen ben ik toen diverse leidinggevende functies gaan vervullen: van hoofdverpleegkundige tot coördinerend manager op de IC.”

“Vervolgens heb ik de overstap gemaakt naar de langdurige zorg. Ik ben in de sector blijven hangen, omdat juist daar de kwaliteit van leven zo belangrijk is. Neem bijvoorbeeld een RIBW. Je ziet dat kwetsbare mensen nog steeds aan de zijkant van de samenleving staan en niet gehoord of gezien worden. Maar mensen hebben altijd talenten. Het aanmoedigen van die talenten en het luisteren naar wensen maakt dat zij zich ontwikkelen en kwaliteit van leven ervaren.”

“Meedoen, participeren – daarvoor heb ik me in verschillende management- en bestuurlijke functies ingezet. Zo ben ik uiteindelijk in het toezichthoudende werk gerold. Inmiddels ben ik toezichthouder in onder meer de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang en bij een corporatie. Wat mij opvalt is dat mensen die in bepaalde sectoren werken, weinig weten wat er elders gebeurt. En dat terwijl er tussen die sectoren veel overlap is. Als toezichthouder kan ik die dwarsverbanden goed leggen. Ik heb daar veel plezier in en mijn werkervaring komt daarbij goed van pas.”

Wat is jouw droom?
“Binnen de zorg-, welzijns- en corporatiesector moet er veel meer aandacht zijn voor de kwaliteit van zorg. Waar wordt een cliënt, bewoner of huurder nou echt beter van? Vraag het de mensen zelf! Ze hebben misschien een afstand of beperking, maar kunnen heel goed aangeven wat zij zelf belangrijk vinden. Dus laten we niet óver de mensen praten, maar laten we naar ze luisteren en met ze praten.”

“Neem bijvoorbeeld het thema decentralisatie in wonen. We bedenken met z’n allen dat iedereen in de wijk wil wonen en het liefst zo zelfstandig mogelijk. Maar is dat wel wat mensen willen? Een lid van een cliëntenraad zei ooit tegen me: ‘Ik wil helemaal niet alleen wonen, want dat staat voor mij voor eenzaamheid. En dan gaat het niet goed met mij.’ Kortom, ga het de mensen vragen.”

Als de oplossing ligt in het luisteren naar wat mensen echt willen, waarom gebeurt dat dan niet?
“Veel zorgorganisaties worden nog gehinderd door de systemen en het geld. Een dossier is pas op orde als er twintig vinkjes zijn gezet, waarvan er misschien tien niet eens van toepassing zijn op de persoon om wie het gaat. Natuurlijk, het is lastig als de inspectie, accountant of financier op bezoek komt en constateert dat er dingen anders gaan dan wat er bijvoorbeeld per ZZP geleverd moet worden. Mijn idee is dan: laat deze partijen meelopen, -luisteren en -kijken naar hoe het anders kan. En leg uit waarom je een oudere bijvoorbeeld wel een zachtgekookt ei gunt.”

“Laatst las ik dat ze in Den Haag beleid bedenken over hoe ze het geluk terugbrengen in de zorg. Dan denk ik: doe normaal! Zorgprofessionals wíllen juist in die sector werken, omdat zij de ambitie hebben om goede dingen mogelijk te maken. Maar ze raken die ambitie mogelijk kwijt als ze in de systemen verstrikt raken.”

Zie jij in je toezichthouderspraktijk ook hoe het anders kan?
“Er is een kleinere zorgorganisatie, waar ik zo verschrikkelijk gelukkig van word. De bestuurders zitten dicht op de uitvoering. Toegegeven, dat maakt het soms moeilijk om toezicht te houden, maar er wordt zo liefdevol met de mensen omgegaan. Regelmatig durven ze – in overleg met de familie – van de regels af te wijken. Hun gedachte: als iemand daar nou beter van wordt, dan doe je dat toch? Natuurlijk, als je ouderen naar buiten laat gaan, is er een risico dat ze uitglijden, maar dan genieten ze wel van het geluk van buiten.”

“Bij die club gebeuren er goede en mooie dingen. Uiteraard kunnen ze dat makkelijker doen door hun kleinschaligheid, maar het is ook bij grotere organisaties mogelijk. Als je het maar kleinschaliger organiseert, als je je maar richt op die aspecten van de kwaliteit van leven die mensen zelf niet kunnen organiseren, en als je maar denkt in het waarmaken van mogelijkheden.”

Wat is er op bestuurlijk en toezichthoudend niveau nodig om je droom te laten slagen?
“Wat mij betreft begint het allemaal met het bestuurlijke lef om het anders te doen. Om collega’s in de uitvoering de ruimte te bieden om zelf oplossingen te bedenken die beter passen bij de mensen voor wie ze zorgen. Medewerkers moeten niet continu op hun vingers getikt worden, maar juist aangemoedigd worden. En gaat het mis, dan moet iemand het vertrouwen hebben om zonder grote gevolgen te kunnen zeggen dat er iets fout is gegaan.”

“De Raad van Toezicht moet op zijn beurt een echte partner voor de bestuurder zijn. In de ‘old school’ toezichtrol wordt er vooral gekeken of het huis en de financiën op orde zijn. Vaak komt de raad dan alleen maar aan het eind langs om alles goed of af te keuren. Maar ik vind dat je als toezichthouder lef moet hebben om continu mee te denken en je ervaring in te zetten. Weliswaar heb je je rollen te kennen en moet je rolbewust zijn, maar je hebt ook een maatschappelijke opdracht samen.”

“Bij een zorgorganisatie hebben we nu – naast de reguliere bijeenkomsten – regelmatig een informeel gesprek met het bestuur zonder dat er notulen worden gemaakt. Die bestuurder voelt zich zo gehoord en veilig dat er nu zaken worden besproken die eerder niet werden gedeeld. Dan kun je echt wat voor elkaar betekenen.”

Krijg je binnen de raden de handen op elkaar voor jouw ideeën voor bestuur en toezicht?
“Velen zien mij gelukkig als een vakvrouw die ergens voor staat. Sommigen hebben zo hun vragen bij – wat ze noemen – mijn softe aanpak, mijn focus op verbinding. Maar mij gaat het erom dat je iemands talenten helpt ontwikkelen, dat je de kracht van mensen en organisaties laat functioneren. Met die aanpak lukt dat.”

“En wat die softe kant betreft: ik vind het juist heel belangrijk om je persoonlijke zelf mee te nemen. Wil je elkaar ontmoeten in samenwerking en begeleiding, dan is het van waarde om van elkaar te weten vanuit welke referentiekader je dingen doet en daarvoor open blijft staan. Op zo’n manier kunnen we elkaar nog beter verstaan en nog steviger samenwerken aan een betere kwaliteit van zorg.”

Opdracht uitgelicht: Deskundige bij Een thuis voor iedereen

Met het programma Een thuis voor iedereen willen overheden en andere partijen ervoor zorgen dat er in 2030 voldoende huisvesting is voor kwetsbare groepen van woningzoekenden. Platform31 ondersteunt de koplopers in dit programma met kennis en kunde. Ik ben een van de deskundigen die ze hiervoor inzetten. In maart heeft Platform31 een vlog van mij opgenomen. Hierin spreek ik over het belang van een goede procesaanpak. Bekijk hier de vlog en het bijbehorende artikel.

Landelijk programma
In het landelijke programma Een thuis voor iedereen werken vijf departementen, provincies, gemeenten en woningcorporaties samen aan vier ambities:

 1. Meer woningen voor aandachtsgroepen.
 2. Een betere verdeling van de sociale woningvoorraad over gemeenten (en dus ook een betere verdeling van aandachtsgroepen over gemeenten).
 3. Een betere aansluiting tussen de domeinen wonen, zorg, sociaal domein en werk en inkomen.
 4. Meer preventie om dakloosheid te voorkomen.

Koplopers zijn al aan de slag
Met een koplopersprogramma draagt de VNG bij aan de onderlinge afstemming tussen overheden. De koplopers zijn samenwerkende partijen in regio’s die – vooruitlopend op de landelijke taakstelling – de doelen in hun dagelijkse praktijk proberen te realiseren. Hoewel de koplopers zich vooral richten op hun eigen regio, zijn de lessen en oplossingen die zij ontwikkelen, ook relevant voor andere regio’s. Het landelijke programma profiteert van de ervaringen van de koplopers. Bijvoorbeeld in de ontwikkeling van wet- en regelgeving.

Inmiddels zijn er zes koplogerregio’s. Onderwerpen die in alle regio’s een rol spelen, zijn onder meer:

 • Proces en regie: hoe doe je dat en wie heeft welke rol en positie?
 • (Woonzorg)analyse van de opgave: wat is de kwantitatieve en kwalitatieve opgave waaraan moet worden gewerkt?
 • Opstellen van een woonzorgvisie.
 • Afspraken over fair share (eerlijke verdeling van aandachtsgroepen over de regio).

Ondersteuning Platform31
Platform31 ondersteunt de koplopers met kennis en kunde:

 • Ze organiseren kennis- en inspiratiesessies met de koplopers, ministeries, VNG en Aedes.
 • Met publicaties stellen ze de opgedane kennis beschikbaar aan iedereen.
 • Ze geven individuele ondersteuning aan de koploperregio’s.

Mijn rol binnen Platform31
Behalve de eigen expertise zet Platform31 ook drie deskundigen in, waarvan ik er een ben. Mijn rol:

 • Samen met Platform31 en de andere twee deskundigen begeleid ik de koploperbijeenkomsten.
 • Ik geef individuele coaching en adviseer twee koploperregio’s.
 • Voor de zomer schrijf ik mee aan publicaties vanuit Platform31, met name over het organiseren van het proces en het voeren van de regie op dit programma in de eigen regio.

Op alle terreinen werk ik nauw samen met Platform31 en de andere twee deskundigen. Het is een boeiend en maatschappelijk relevant vraagstuk waaraan ik met heel veel plezier werk.

Meer weten?
Er is een online kennis- en expertisecentrum over Een thuis voor iedereen. Hier vind je veel inhoudelijke informatie en lees je hoe je ondersteuning voor een regio of gemeente aanvraagt.

Benieuwd naar andere opdrachten?
Bekijk het overzicht van alle opdrachten waaraan ik werk of gewerkt heb.

Ondersteuning voor procesbegeleiders en -regisseurs

Binnen gemeenten en samenwerkingsverbanden is er steeds vaker vraag naar procesbegeleiders voor de woonzorgvisie en naar al dan niet onafhankelijke procesregisseurs voor een integrale aanpak wonen-welzijn-zorg. Reden: de wetgeving verandert, de noodzaak tot integraal en regionaal samenwerken groeit en er liggen grote opgaven op het gebied van aandachtsgroepen en senioren.

Als procesbegeleider of -regisseur vervul je een mooie en vaak ingewikkelde rol, waarbij procesmanagementvaardigheden en inhoudelijke expertise samenkomen. Sowieso staat je een mooie uitdaging met een grote maatschappelijke impact te wachten. Misschien kun je daarbij wel wat ondersteuning gebruiken. Ik help je graag.

Van coach tot sessiebegeleider
Vanuit mijn jarenlange ervaring in dit soort rollen en dankzij mijn ervaring binnen het innovatieprogramma ‘Een thuis voor iedereen’ deel ik graag mijn kennis en vaardigheden met je. Schakel mij daarom gerust in als coach, sparringpartner, adviseur en meedenker. Of het nu eenmalig of voor langere tijd is.

Zoek je iemand die sessies begeleidt, bijvoorbeeld rond de regionale samenwerking voor een woonzorgvisie en rond innovaties op het gebied van ‘Langer en weer thuis wonen’? Ook daarvoor ben ik beschikbaar. Heb je interesse? Neem dan gerust contact met me op.

Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen van start

Het landelijk Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA), opvolger van het Expertteam Weer Thuis, is van start gegaan. Gemeenten, regio’s, samenwerkingsverbanden, provincies, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties kunnen een beroep doen op de experts binnen dit team. Zij helpen bij vraagstukken en uitdagingen rond het huisvesten en ondersteunen van aandachtsgroepen, vergelijkbaar met de thema’s binnen het programma Een thuis voor iedereen.

Expertise en ondersteuning
De experts kunnen helpen om een brede integrale woonzorgvisie op lokaal, regionaal en mogelijk provinciaal niveau op te stellen. Maar ze bieden ook hulp om te komen tot een goede woningvoorraad die kwantitatief en kwalitatief aansluit bij de behoeften van alle inwoners – zo nodig in combinatie met zorg, ondersteuning of begeleiding.

Ze zijn thuis in het hele palet: ze helpen bij de data-analyse en prognoses, vertalen de visie naar een uitvoeringsprogramma, maken prestatieafspraken (afsluiten van convenanten) en bieden hulp om zowel intern als extern tot een goede samenwerking te komen. Kortom, ze ondersteunen op inhoud, organisatie en proces.

Organisatie
Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) is onderdeel van het EHA – ouderen vormen namelijk ook een aandachtsgroep. Wel wordt OWZ als merk voortgezet. Dit vanwege het aparte programma Wonen en zorg voor ouderen.

Beide expertteams vallen onder de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op de RVO-website vind je meer informatie over de werkwijze, het team van experts en alle andere aspecten. Ook op de website van het ministerie van BZK is informatie te vinden.

Mijn rol als expert
Sinds de start van de expertteams – het begon allemaal met het OWZ – ben ik een van de betrokken experts. Ik ben er trots op dat ik al diverse gemeenten, regio’s en samenwerkingsverbanden heb mogen ondersteunen. Bijvoorbeeld:

 • Advisering van een provincie bij langer en weer thuis wonen en bij de woonzorgvisie
  Inzet gericht op: proces, inhoud en aanpak; analyse kwalitatieve en kwantitatieve opgave; samenwerking met gemeenten en strategische samenwerkingspartners; rol en positionering van provincie; adequate aanpak om woningen en woonvormen gericht toe te voegen.
 • Ondersteuning samenwerkende gemeenten bij doordecentralisatie van Maatschappelijke Zorg
  Inzet gericht op: inhoudelijke opgave; innovatie; proces en governance; afsluiten samenwerkingsovereenkomst.
 • Integrale sturing op de opgave langer en beter thuis wonen
  Ontwikkeling sturingsinstrument om te komen tot een afwegingskader. Welke aspecten zijn belangrijk om het langer en beter zelfstandig thuis wonen van senioren te faciliteren? Hoe maak je dat inzichtelijk? En welke afwegingen worden hierin gemaakt? Dit kader helpt bij het maken van afwegingen gebaseerd op kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren.

Inzet als OWZ-expert in de Bollenstreek

Als expert binnen het landelijk Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA) ben ik twee jaar lang verbonden geweest aan de regio Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT). Onlangs is dit ondersteuningstraject afgerond. Ik heb mijn expertise onder meer ingezet voor de analyse van de (kwantitatieve en kwalitatieve) opgave, voor het inspireren en vormgeven van innovatie (onder andere op tussenwoonvormen en technologie), voor het ondersteunen bij de procesorganisatie en het vormgeven van de governance, en bij het afsluiten van een ambitieovereenkomst.

Samen met haar partners is de HLT-regio aan de slag gegaan met woonzorgopgaven voor het langer thuis wonen van senioren en het weer thuis wonen van aandachtsgroepen. De (kwantitatieve en kwalitatieve) opgaven zijn geanalyseerd en de ambities/keuzes en aanpak van deze opgaven zijn bepaald. Van meet af aan hebben de drie gemeenten – samen met hun strategische samenwerkingspartners en de inwoners – dit proces, de keuzes en de uitvoering vormgegeven.

Parallelle start van processen
Een aantal parallelle processen zijn gestart en vormgegeven:

 • Vormgeven regionale processtructuur bestaande uit een regionale kerngroep, regionale stuurgroep en lokale kerngroepen – met vertegenwoordigers van gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsaanbieders en belangengroepen
 • Vormgeven lokale en regionale besluitvormingsstructuur
 • Uitvoeren van een kwantitatieve vraag-aanbodanalyse door de gemeenten
 • Inspireren op een aantal thema’s (zoals innovatie, tussenwoonvormen, procesorganisatie)
 • Schrijven en uitvoeren van een uitvoeringsagenda

Er is gekozen voor een parallelle start, omdat dit meer oplevert dan volgordelijk. Je kunt zo tenslotte diverse vragen aan elkaar verbinden.

Ambitieovereenkomst
De regionale kerngroep heeft gewerkt aan een ambitieovereenkomst. Dit is bewust geen samenwerkingsovereenkomst. In de ambitieovereenkomst committeren twintig partijen, inclusief bewonersvertegenwoordiging, zich aan de opgave om gezamenlijk te werken aan drie kernopgaven:

 1. Prettig wonen: voldoende geschikte en betaalbare woningen, ook voor specifieke doelgroepen en voor wonen met zorg.
 2. Een betrokken gemeenschap: een gemeenschap voor en met elkaar waarin mensen elkaar ontmoeten, meedoen en het gevoel hebben ertoe te doen.
 3. Passende zorg: samen vormgegeven door formele en informele zorg.

De ambitieovereenkomst is een belangrijke stap in het vormgeven van gezamenlijk eigenaarschap. In november 2022 hebben ruim twintig partijen deze overeenkomst ondertekend onder het motto “Waarom moeilijk doen als het samen kan?”. Op de website van de Bollenstreek Omroep vind je meer informatie hierover.

Inspiratiesessies
Om bij te dragen aan de gewenste beweging, zijn enkele inspiratiebijeenkomsten georganiseerd. Hiervoor zijn alle strategische samenwerkingspartners en vertegenwoordigers van inwoners en belangengroepen uitgenodigd. De bijeenkomsten behandelden thema’s als tussenwoonvormen en technologische ontwikkelingen.

De bijeenkomsten hebben drie doelen:

 1. Informeren: over lokale en regionale ontwikkelingen.
 2. Inspireren: op innovatie.
 3. Acteren: wat en hoe gaan we aan de slag met dit thema?

Procesmanager
Per februari 2023 ondersteunt een onafhankelijk procesmanager dit proces. Daarmee is een eind gekomen aan mijn inzet. Ik ben trots op wat er in deze regio is bereikt. De slogan “Alleen ga je sneller, samen kom je verder” is hier echt van toepassing.

Ken je deze inspirerende publicaties al?

De laatste jaren heb ik – alleen of samen met anderen – enkele publicaties geschreven. Omdat sommige nog steeds relevant zijn, zet ik de belangrijkste hieronder voor je op een rij. Wellicht helpen of inspireren ze je bij vraagstukken waarmee jij te maken hebt. Heb je aanvullingen op een bepaald onderwerp? Laat het me weten. Dan deel ik het graag in de volgende nieuwsbrief.

Alle documenten en publicaties zijn op mijn website te vinden.

 • Stimuleren doorstroming
  In opdracht van, en samen met, Platform31 schreven Bella Bluemink, Susan van Klaveren en ik een publicatie over het stimuleren van de doorstroom van senioren naar geschikte woningen. Hoe bevorderen gemeenten en corporaties dit? Welke middelen zetten ze in? En wat is al dan niet succesvol? Platform31 heeft hieraan in een artikel op zijn website ook aandacht besteed.
 • Afwegingskader particuliere initiatieven
  Voor de digitale instrumentenkoffer van het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg van de RvO heb ik samen met Henk Nouws een afwegingskader voor woningcorporaties ontwikkeld dat hen helpt om particuliere woon-zorginitiatieven te beoordelen. Het kader is ook geschikt voor gemeenten en anderen. Alle instrumenten in de digitale koffer vind je op de RVO-website.
 • Indicatoren voor langer thuis wonen van senioren in kernen
  Welke aspecten zijn belangrijk om het langer en beter zelfstandig thuis wonen van senioren te faciliteren? Hoe maak je dat inzichtelijk? En welke afwegingen worden hierin gemaakt? Om deze vragen te beantwoorden, heb ik een indicatoren- en afwegingskader Deze versie komt voort uit het traject dat ik voor het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg heb uitgevoerd met de gemeente Heusden, corporatie Woonveste en zorgorganisatie Schakelring (tegenwoordig Mijzo). Het kader is opgenomen in de digitale instrumentenkoffer van het OWZ. 
 • Maatschappelijke kosten-batenanalyse
  Vijf jaar lang was ik innovatie-procesmanager bij een vernieuwend concept voor een leegkomend verzorgingshuis: Samen & Anders. Vanuit de social-enterprisegedachte streven ze naar wonen in combinatie met wederkerigheid voor mensen die sociaal-maatschappelijk en/of financieel kwetsbaar zijn. Dit gebeurt in co-creatie met huurders, andere organisaties en de omgeving. Over het concept zijn diverse magazines, rapportages, artikelen en films verschenen. Ook hebben we een maatschappelijke kosten-batenanalyse Hieruit blijkt dat de huurders hun kwaliteit van leven binnen Samen & Anders gemiddeld een 8,5 geven. Dat is bijna het dubbele vergeleken met de periode vóór Samen & Anders. Verder kwam uit de analyse naar voren dat elke euro die in het concept wordt geïnvesteerd, € 4,07 aan maatschappelijke waarde oplevert.

Kennis als inspiratie

Niets is beter dan elkaar te inspireren. Daarom heb ik de meest interessante kennisitems uit verschillende media voor je verzameld. Heb je ook iets te delen? Laat het me weten en ik neem het graag in de volgende nieuwsbrief op.

Interessante links

Verpleeghuiszorg thuis in de wijk
Voor ouderen die langer zelfstandig thuis willen blijven wonen en soms zwaardere zorg nodig hebben, heeft Vilans een aantal zaken op een rij gezet. Wat is er mogelijk met alle personeelstekorten in de zorg? En hoe organiseer je die zwaardere zorg thuis? Op hun website vind je meer informatie over onder andere het VPT-pakket (Volledig Pakket Thuis in de wijk), waarbij maatwerk en persoonsgerichte zorg centraal staan.

Nationaal Actieplan Dakloosheid: eerst een thuis
Te veel mensen in Nederland zijn dakloos en hebben geen thuis. Maar net als iedereen hebben zij een basis nodig, een eigen plek waar ze zich thuis voelen. Te vaak voelen deze mensen zich ongehoord door instanties, wanneer zij hun leven op orde proberen te krijgen. Daarom is er nu een nieuwe aanpak, gericht op het voorkomen van dakloosheid en op een thuis voor iedereen. Lees meer hierover in het Nationaal Actieplan Dakloosheid en de factsheet dakloosheid van de Rijksoverheid.

Ministerie BZK: Programma wonen en zorg voor ouderen
Het is belangrijk dat het groeiende aantal ouderen een woning krijgt die aansluit bij hun wensen en behoeften. Daarom moeten er woningen worden gebouwd met comfort en gebruiksgemak, in de buurt van voorzieningen en met ruimte voor ontmoeting en beweging. Het Programma wonen en zorg voor ouderen van het ministerie van BZK werkt hieraan, in combinatie met passende zorg en ondersteuning (Integraal Zorgakkoord).

Drechtsteden en Alblasserwaard: agenda en jaarboek Huisvesting Kwetsbare Groepen 2021-2022
Het jaarboek Een jaar werken aan de agenda Huisvesting Kwetsbare Groepen 2021-2022 beschrijft wat gemeenten, corporaties en zorgaanbieders in de Drechtsteden en Alblasserwaard hebben ontplooid om iedereen een eigen huis te bieden. Daaronder ook mensen met psychische of verstandelijke beperkingen. De inzet komt voort uit de regionale agenda Huisvesting kwetsbare groepen Drechtsteden 2021-2022 die de afspraken tussen alle samenwerkende partners behelst.

Platform31: woonvarianten voor senioren – dertig praktijkvoorbeelden
Nederland vergrijst. Er is dan ook een grote behoefte aan nieuwe woonvormen en -concepten waar senioren oud kunnen worden. Daarom heeft Platform31 de publicatie Woonvarianten voor senioren – 30 praktijkvoorbeelden uitgebracht. Hierin lees je meer over voorbeelden en inzichten van nieuwe woonconcepten die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd.

NZa: inzet van zorgtechnologie in verpleegzorg kan nog beter
Diverse zorgaanbieders maken gebruik van geavanceerde vormen van zorgtechnologie. Deze technologie draagt bij aan de kwaliteit van leven van patiënten, ondersteunt de mantelzorger of verlicht de werkdruk van zorgverleners. Sommige aanbieders ervaren problemen bij het gebruik van deze zorgtechnologie. Daarom heeft de NZa onderzoek gedaan. Welke knelpunten en belemmeringen ervaren zij? En hoe die kunnen die worden verkleind? Op de website van de NZa vind je meer informatie.

Preventie Alliantie: gids bij uitstroom uit beschermd wonen
Om inclusie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid mogelijk te maken, is er meer nodig dan alleen een goede woonplek. De overstap van beschermd wonen naar wonen in de wijk is een grote stap. Daarom is goede ondersteuning en begeleiding in de buurt essentieel. Om gemeenten en partners bij deze opgave te ondersteunen en te inspireren, heeft de Preventie Alliantie de Gids bij uitstroom uit beschermd wonen ontwikkeld met concrete acties en tips.

Zorgverzekeraars Nederland: veranderende rol van zorgkantoren
De zorgkantoren in Nederland moeten ervoor zorgen dat iedereen met een Wlz-indicatie de zorg krijgt die nodig is. Daarover maken zij afspraken met de zorgaanbieders, maar de rol van de kantoren is aan verandering onderhevig. Denk bijvoorbeeld aan de cliëntenraden die steeds vaker worden uitgenodigd bij de gesprekken met bestuurders van zorgaanbieders. In een nieuwsbericht op de website van Zorgverzekeraars Nederland lees je meer over deze veranderende rol.

Lancering Living in Hospitality
Vanuit een sociale onderneming biedt Living in Hospitality onder andere inclusieve en innovatieve woonconcepten voor betaalbare middenhuurappartementen en vrije huurappartementen met diensten en services op maat. Zo wordt de doorstroming op de vastgelopen woningmarkt weer op gang gebracht. Op 10 september 2022 ging Living in Hospitality feestelijk van start in het bijzijn van lokale bewindvoerders, initiatiefnemers en potentiële bewoners. Van deze heuglijke dag is een impressie gemaakt.

Woonstad Rotterdam: Thuisplusflat als oplossing voor woningtekort senioren
Het kabinet wil vanwege het toenemend aantal ouderen en het gebrek aan geschikte woningen in 2030 bijna 300.000 seniorenwoningen hebben gebouwd. Maar tot die tijd is er een gat. Er zijn allerlei succesvolle initiatieven om dit gat te vullen. Een daarvan is de Thuisplusflat in Rotterdam. Josanne Priem van Woonstad Rotterdam vertelt in een radio-interview waarom deze flat zo’n succes is.