Skip to content

Nieuwsbrief mei 2024

Beste lezer,

In mijn dagelijkse werk als onafhankelijk adviseur, procesmanager, inspirator of in welke hoedanigheid dan ook, zet ik mij in om mensen en maatschappelijke partners te inspireren om samen nieuwe wegen te bewandelen. Met als doel de kwaliteit van wonen, leven en zorg te verbeteren voor senioren en mensen met een beperking.

Er gebeurt ontzettend veel; er is veel in beweging op de woningmarkt en in de zorg. In deze nieuwsbrief vertel ik onder andere over mijn nieuwe samenwerking met de Corporatie Academie, vestig ik de aandacht op de bundeling van de interviews die ik heb afgenomen met als thema ‘de droom van …’, geef ik mijn visie over tussenwoonvormen, lees je over mijn rol in het EHA (Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen), vertel ik over mijn deelname aan de Landelijke Conferentie “Een nieuwe generatie ouderen langer thuis” (12 juni 2024) en deel ik interessante kennisitems uit de media.  

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Stuur mij een mail en ik kom graag in contact met je.

Veel leesplezier!

Hartelijke groet,
Guido de Ruiter

De Corporatie Academie

Een mooie nieuwe samenwerking die recent afgesproken is, is die met de Corporatie Academie. Deze organisatie verzorgt op maat gemaakte opleidingen en trainingen voor woningcorporaties.
Ik verzorg diverse kennis- en inspiratiesessies over Wonen, Welzijn en Zorg(vastgoed) voor senioren en aandachtsgroepen, zowel via open inschrijving als incompany.

We starten met een gratis Webinar op 18 juni 2024 met als titel ‘Introductie in Wonen, Welzijn, Zorg(vastgoed) en de rol van de corporatie’. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar, dus je kunt je nog inschrijven.

Er is een aanbod gericht op beleidsmedewerkers en managers van corporaties die bezig zijn met de strategische en tactische vraagstukken rondom Wonen-Welzijn-Zorg(vastgoed) en het langer thuiswonen van senioren en weer thuiswonen van aandachtsgroepen. De inhoud bestaat uit een informatief deel (via een kennispresentatie met de mogelijkheid tot interactie) en een interactief deel waarin je met de groep aan de slag gaat. Heb je interesse, klik dan op deze link.

Daarnaast is er een aanbod gericht op bestuurders van corporaties. Via deze link, kan je daar meer informatie over vinden.

Ik ben verheugd met deze nieuwe samenwerking en kijk uit naar de sessies. Heb je interesse om individueel of incompany deel te nemen neem dan contact met de Corporatie Academie op.

Benieuwd naar andere opdrachten?
Bekijk het overzicht van alle opdrachten waaraan ik werk of gewerkt heb op mijn website.

Interviewreeks ‘De dromen van….’nu gebundeld

In vorige nieuwsbrieven heb ik het al gehad over de elf interviews die ik afgenomen heb en samengevoegd in de bundel “de dromen van…” Ik wil jullie graag uitnodigen deze ‘dromen’ te lezen. In de interviews lees je hoe professionals en ervaringsdeskundigen de toekomst van wonen, leven en zorg voor kwetsbare mensen zien. Een oproep aan ons allemaal: laat deze interviews een inspiratie zijn om ‘de bedoeling’ echt centraal te zetten en ‘de systemen’ daaraan ondersteunend. Het verbeteren van het leven van kwetsbare medemensen die het zonder ondersteuning niet het redden. Met al mijn energie, enthousiasme en visie ga ik hiermee verder. De interviews zijn samengevoegd in deze bundel ‘De dromen van …….’.

Over tussenwoonvormen

Op deze foto, door mij genomen op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam, staat een gedicht van Jules Deelder, ‘De omgeving van de mens is de medemens’. Voor mij is dit in één zin de essentie van tussenwoonvormen.

Mensen die mij langer kennen, weten dat ik al lange tijd een groot voorstander ben van allerlei vormen van tussenwoonvormen voor senioren en aandachtsgroepen, tussen zelfstandig wonen en intramuraal in. Ik heb hier al veel over geschreven, ben zelfs in 2022 uitgenodigd om daarover in de Tweede Kamercommissie te spreken, en ben betrokken geweest bij diverse tussenwoonvormen, als onafhankelijk procesmanager, adviseur of spreker op diverse bijeenkomsten.

Waarom ben ik zo’n groot voorstander? Ik ben zo’n groot voorstander omdat ik ervan overtuigd ben dat deze vormen van wonen van grote meerwaarde zijn voor de bewoners. Doordat er een aantal aspecten zijn die bijdragen aan een gelukkiger leven, waaronder het makkelijker leggen en onderhouden van contacten, dragen deze verscheidenheid van woonvormen echt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven, en het uitstellen van professionele zorg. Dit zijn geen loze woorden, maar hebben we ook aangetoond met een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse waarin bleek dat elke euro die wordt geïnvesteerd uiteindelijk ruim 4 euro aan maatschappelijke waarde oplevert. En de bewoners zijn ook aantoonbaar gelukkiger!

Ik ben dan ook erg blij dat er op diverse plekken in Nederland diverse tussenwoonvormen gerealiseerd worden, en dat er veel aandacht voor is, zowel landelijk als lokaal. De uitdagingen om dit duurzaam te realiseren zijn groot en alleen met een integrale aanpak van diverse partijen heeft dit kans van slagen. Maar wanneer het lukt, is het resultaat, zowel voor de bewoners maar ook voor de samenleving, enorm positief.

Wil je meer lezen, neem eens een kijkje op mijn website bij publicaties. Ik heb er al veel over gepubliceerd en deel graag mijn ervaringen en inzichten. En wanneer je eens van gedachten wilt wisselen, neem dan gerust contact via de mail.

Aan de slag met woonvisies

Hoe doe je dat als gemeente, corporatie en zorg-welzijnsorganisatie

Er zijn weer een aantal interessante publicaties verschenen die hierbij behulpzaam kunnen zijn. Bij de onderstaande heb ik een rol gespeeld.
Wonen en Zorg in het volkshuisvestingsprogramma, handreiking voor het opstellen van een woonzorgvisie
Deze handreiking is de eindpublicatie van het Kennis- en leerprogramma Woonzorgvisie dat Platform31 in de periode 2021-2023 uitvoerde. De geleerde lessen uit dit programma zijn opgenomen in deze publicatie. De handreiking past in de serie handreikingen die in het kader van het koplopersprogramma ‘Een thuis voor iedereen’ zijn opgesteld. De “Wonen en zorg in het volkshuisvestingsprogramma” is hier te downloaden.

Hoe doe je dat als corporatie
Gemeenten zijn in de lead om een regionaal afgestemde woonzorgvisie op te stellen. Natuurlijk in samenspraak met woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, andere samenwerkingspartners en inwoners. Waar beginnen en eindigen de rol en de verantwoordelijkheid van corporaties, en wat pak je als eerste op? Dat lees je in de nieuwe handreiking van Aedes Aan de slag met een woonzorgvisie.

De handreiking start met een belangrijke eerste vraag: hoe verhoudt mijn corporatie zich tot de opgaven, zowel op inhoud als proces? Mogelijk vragen landelijke en lokale ontwikkelingen om het (her)formuleren van je strategie. Vervolgens geeft de handreiking toelichting op de bouwstenen van een woonzorgvisie. En wordt per bouwsteen, inzicht in de opgave, visie, ambitie en doelen, en samenwerking, aangegeven hoe je als corporatie hierop kunt inspelen. Praktisch, helder en overzichtelijk. 

Platform31 heeft deze handreiking in opdracht van Aedes geschreven en ik heb met Platform31 meegedacht over deze handreiking.

Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen

Vanaf de start, in 2018, ben ik een van de experts van het EHA (Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen) wat bij het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) is ondergebracht. Inmiddels is de naam van het expertteam gewijzigd (het startte als Ondersteuningsteam Wonen en Zorg), is de noodzaak en opgave groter en ingewikkelder geworden en is het team van experts behoorlijk uitgebreid.

Regelmatig verschijnen artikelen over deze trajecten. Recent artikel, waar ik bij betrokken ben bij de Provincie Flevoland, is een interview met Anton Smets, destijds strategisch adviseur bij de Provincie Flevoland. Het artikel is hier te lezen onder de titel “We pakken de woonzorgopgave nu effectief aan”.

Het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan ondersteuning bieden om een integraal volkshuisvestelijk programma voor aandachtsgroepen en ouderen te maken en uit te voeren. Het expertteam helpt ook bij het opstellen van een uitvoeringsagenda, prestatieafspraken, (meerjarige) samenwerking en monitoring van passende huisvesting. De ondersteuning varieert van een kort mondeling antwoord tot een langer durend ondersteuningstraject. De inzet van experts kent een co-financieringseis voor medeoverheden.

Mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, zijn vaak prima in staat zelfstandig te wonen. Dat vraagt wel om voldoende aanbod van geschikte nieuwe woonruimte en woonvormen. Maar vraagt ook om een aanpassing van de huidige woning en om een goede woonomgeving met voorzieningen.

Het streven is een goede woningvoorraad voor iedereen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Dit gerealiseerd door de gemeente, liefst in samenwerking met woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties.

Het EHA helpt bij het opstellen van de brede integrale en regionaal afgestemde woonzorgvisie. Dat kan op inhoud, maar ook op het proces en de projectorganisatie om daartoe te komen.

Daarnaast kan het EHA ook helpen met:

  • vraagstukken over wonen en zorg
  • ondersteuning bij de analyse van data
  • het maken van prognoses
  • de uitvoeringsagenda
  • prestatieafspraken
  • samenwerking tussen verschillende afdelingen en organisaties 

Wil je meer informatie, bezoek dan de website en neem vrijblijvend contact op.

Zelf aan de slag
Wil je aan de slag met door de experts zelfontwikkelde praktische handreikingen? Bekijk dan de regelmatig aangevulde digitale instrumentenkoffer Wonen en Zorg. Daarin vind je onder andere een afwegingskader wat gebruikt kan worden om particuliere initiatieven te beoordelen, een handleiding over bewonersparticipatie, handvatten en praktijkverhalen van gemeenten, woningbouwcorporaties en zorgaanbieders. Zij vertellen over hun ervaring en samenwerking met het expertteam.

Landelijke conferentie “een nieuwe generatie ouderen langer thuis”

Woensdag 12  juni 2024 in Congrescentrum NBC te Nieuwegein.
Deze landelijke conferentie is een jaarlijkse traditie. Altijd druk bezocht, een mooi programma en een goede organisatie. Ik ben dan ook verheugd dat ik, samen met Matthijs van Gent, vanuit het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen een inspiratiesessie mag verzorgen over ‘Geclusterde woonvormen voor senioren: hoe draagt dat bij aan het levensgeluk van de bewoners’. Hieronder lees je hier mee over. 
Conferentie
Mensen hechten sterk aan zelfstandigheid gedurende hun hele leven, maar streven ook naar sociale contacten en betekenisvolle relaties. Een goed leven betekent voor velen zelf keuzes maken en verbondenheid met familie, vrienden, collega’s en buren. Het streven is naar een passende balans tussen eigen regie en de afhankelijkheid die verbondenheid met zich meebrengt.

Autonomie, vorm kunnen geven aan je leven en verbondenheid zijn de drie basisbehoeften die deze motivatie beïnvloeden. Deze conferentie onderzoekt hoe (on)afhankelijkheden een verrijking kunnen zijn voor eigen regie.

Samen met andere professionals, ouderen, vrijwilligers, beleidsmakers en onderzoekers uit het hele land delen we ervaringen, kennis en leerpunten rond dit urgente vraagstuk. Met gedeelde kennis en inspiratie kunnen we dan weer verder met, voor en als nieuwe generatie ouderen.

Inspiratiesessie ‘Woonvormen voor senioren: hoe draagt dat bij aan het levensgeluk van de bewoners?’
Om goed langer zelfstandig te kunnen blijven wonen zijn daarvoor geschikte woningen nodig. Daarvoor wordt gedacht en gebouwd in geclusterde woonvormen: hofjeswonen, sociale woonomgevingen, caring community, gemengde complexen e.a.. Met de nadruk op ‘Met elkaar’. Maar hoe houd je binnen deze sociale structuren toch je zelfstandigheid en onafhankelijkheid?
Na een korte inleiding over geclusterde woonvormen gaan Matthijs van Gent en ik (Guido de Ruiter), beide van het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen, met je in gesprek over de combinatie van (of frictie tussen) ‘samen’ en ‘verbinding’ met het houden van eigen regie en zelfstandigheid.
Sprekers:
Matthijs van Gent, projectleider Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen, RVO (EHA i.o.v. min. VWS en BZK)
Guido de Ruiter, zelfstandig adviseur Wonen-Welzijn-Zorg, lid Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen
Interesse om aanwezig te zijn 12 juni 2024? Aanmelden kan via deze link.

Kennis delen

Niets is beter dan elkaar te inspireren. Daarom heb ik interessante kennisitems uit verschillende media voor je verzameld Heb je ook iets te delen? Stuur me een mail en ik neem het graag in de volgende nieuwsbrief op.

Transitie in actie: inspireren en voorbeelden delen rondom technologische innovatie
Elkaar inspireren en van elkaar leren rondom technologische innovatie is een waardevol middel om de sector naar toekomstbestendig te houden. Want het is toch zonde om allemaal het wiel opnieuw uit te vinden? Daarom zet de VGN zich in om voorbeelden te delen en stimuleren we samenwerkingen tussen zorgorganisaties.

Een initiatief dat we graag uitlichten is G-AAN. Bij deze regionale aanpak werken organisaties samen om te kijken hoe ze met digitale technologie de zorg anders en beter kunnen organiseren. Het hele artikel lezen? Klik op deze link.

Factsheet – Financiering zorgtechnologie
Hoe worden technologische innovaties in de verschillende zorgdomeinen gefinancierd? Om antwoord te geven op deze vraag maakte Vilans de ‘Factsheet financiering zorgtechnologie.’ Deze factsheet biedt een globaal overzicht over financiering vanuit 3 wetten: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz).

Nieuwe website ‘Ervaringskennisplein’ bundelt informatie over ervaringsdeskundigheid
De erkenning van het belang van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid, de toename van de inzet van ervaringsdeskundigen (betaald en onbetaald) en de professionalisering van de ervaringsdeskundige inzet vereisen transparante en toegankelijke informatie. Er is een veelheid aan projecten op dit terrein en daarin wordt kennis opgedaan. Die kennis verdient een goede borging en moet op een plek toegankelijk en vindbaar zijn. Het Ervaringskennisplein draagt bij aan het samenbrengen van collectieve ervaringskennis ten behoeve van een beter gebruik en meer inbedding in onder andere het sociaal domein, in beleid, hulpverlening, onderzoek en onderwijs.

Eindbundel ‘Senioren sterker maken: geen woorden maar daden’
De komende jaren neemt ook in de regio Rijnmond en Drechtsteden het aantal senioren niet alleen flink toe, zij worden ook ouder. In het ZonMW-project ‘Senioren sterker maken: fysiek en sociaal’ werkten partijen uit verschillende domeinen samen aan het versterken en verder ontwikkelen van een integrale en preventieve aanpak gericht op vitaal, gezond en betekenisvol ouder worden. Er is veel energie gestoken in drie samenhangende trajecten: inzetten van erkende interventies voor senioren rondom bewegen en ontmoeten, samenwerken en samen leren binnen én tussen gemeenten, en senioren actief betrekken. Samen met professionals en senioren zijn veel projecten geïnitieerd. In de eindbundel ‘Senioren sterker maken: geen woorden maar daden’ zijn deze projecten en achterliggende thema’s in beeld gebracht.

Luisteren naar de Stem van Ouderen
‘Luister naar de Stem van ouderen’: in het boekje ‘Luister naar de Stem van Ouderen’ zijn acht verhalen opgetekend van actieve ouderen door heel Nederland. Deze ouderen zijn verbonden aan een van de acht regionale ouderennetwerken in heel Nederland. Deze netwerken werken samen om inclusieve ouderenparticipatie te bevorderen. Deze bijzondere samenwerking zorgt ervoor dat ouderen vanuit het hele land gezien en gehoord worden. Deze verhalen kan je lezen in dit boekje.

Sterk sociaal werk samen met zorg, wonen en andere partners
Er wordt vaak gesproken over sociaal werk als voorliggend veld op zorg. Dit komt ook terug in de diverse programma’s als het Integraal Zorg Akkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).
Maar wat is dat dan, en hoe geef je dat vorm? Hier een Ideeënbundel die op de website van Sociaal Werk Nederland staat met praktische tips en handvatten over een duurzame samenwerking met gemeenten, zorgpartijen en zorgkantoren. Met veel goede voorbeelden vanuit de praktijk.

Verbetering samenwerking medisch en sociaal domein
Door de vergrijzing melden meer mensen zich bij de huisarts met medische klachten die voortkomen uit sociale problemen, zoals eenzaamheid. Het Ministerie van VWS wilde daarom weten hoe de samenwerking tussen het medische en het sociale domein kan worden verbeterd. Pieter Hilhorst heeft met Mary van den Wijngaart (EMMA) een verkenning uitgevoerd. Niemand is tegen samenwerking en er zijn ook goede voorbeelden als Welzijn op Recept, maar in de praktijk is het toch moeilijk om te doen wat met het oog op de vergrijzing nodig is. Daarom moet er meer sturing komen op de samenwerking. Lees hier het rapport, en vind hier het bericht op Sociaal Werk Nederland.

9 mythes over de zorg in Nederland
Nederlanders betalen een hoge eigen bijdrage aan zorg. In ons zorgstelsel is er sprake van vrije marktwerking. Er werken steeds minder mensen in de zorg. Feiten of fictie? In en rond de Nederlandse zorg leven er veel vooronderstellingen. Begrijpelijk, want ons zorgstelsel is complex. De partners van het Platform Zó werkt de zorg, waaronder Vilans, hebben met elkaar veelgehoorde mythes op een rij gezet en ontrafeld met feiten en verwijzingen naar openbare bronnen. Resultaat: een mythenkaart.

Borgen voor de toekomst
Het CIZ, Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit en het CAK hebben een gezamenlijke Werkagenda Langdurige Zorg gemaakt. In de Werkagenda zetten zij uiteen welke stappen er gezet moeten worden om de langdurige zorg toekomstbestendig te maken.
De organisaties focussen op 4 onderwerpen:
1; sociale context in de Wlz (Wet Landurige Zorg),
2; de Wlz beschikbaar houden voor de meest kwetsbaren,
3; hulp bieden bij verdelingsvraagstukken in de regio’s met krapte,
4; de complexiteit in de zorg/ het stelsel drastisch verminderen.