Skip to content

Besluit

De organisatie neemt het besluit om een project te starten waarin de mogelijkheden worden verkend en uitgewerkt om technologie in te zetten.

Omdat in deze fase nog geen zekerheid bestaat over de haalbaarheid en de te verwachten meerwaarde, worden één of meerdere go / no go momenten gepland. Minimaal is er één go /no go moment na het afronden van de business case. Dit is tevens het markeringspunt voordat overgegaan wordt naar de leveranciersselectie. Er kan ook al eerder een go / no go moment worden afgesproken, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van de contouren van de business case.

In deze fase stelt u een aantal zaken vast:

 • Opdracht aan de projectleider
 • Projectleider en projectteam
 • Projectorganisatie
 • Projectkosten
 • Tijdstip(pen) waarop belangrijke tussenbesluiten en uiteindelijk de go / no go beslissing wordt genomen.

Bij projectkosten kunt u onder andere denken aan:

 • Overheadkosten voor projectbegeleiding
 • Aanschafkosten domotica
 • Communicatiemiddelen inzet
 • Opzetten beheerorganisatie voor onderhoud domotica
 • Scholing van medewerkers
 • Voorlichting aan bewoners, cliënten huurders