Skip to content

Identificatie van belangrijkste stakeholders

Bij de start van het project is het van belang de belangrijkste stakeholders te identificeren. Deze stakeholders van zijn belang bij het creëren van draagvlak voor het project. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen interne en externe stakeholders. De stakeholders zijn uw belangrijkste gesprekspartners waarmee u uw maatschappelijke business case of maatschappelijke kosten- en batenanalyse maakt. Bij het opstellen van een communicatieplan dienen de verschillende stakeholders als doelgroepen gedefinieerd te worden, voor ieder kan een andere communicatieboodschap van toepassing zijn.

Interne stakeholders
Afhankelijk van welke organisatie het initiatief neemt om het domotica project op te zetten:

Vanuit Zorgorganisatie

 • Raad van Bestuur
 • Projectleider domotica
 • Projectteam domotica: denk hierbij aan vertegenwoordiging van het zorgpersoneel, bij ouderenzorg een specialist ouderengeneeskunde, facilitair manager, ICT-manager, vastgoedmanager
 • (Externe) Projectleider nieuwbouw
 • Werkgroepen: werknemers die ermee gaan werken, zoals groepsleiders, verpleegkundigen, verzorgenden

Door werknemers te laten deelnemen in de werkgroepen binnen het project voorkomt u weerstanden en vergroot u het draagvlak voor uw plannen. Zij zijn degenen die de technieken moeten toepassen. Betrek ze daarom zo vroeg mogelijk bij de keuzes. Uiteindelijk moet domotica een plek krijgen in het zorgproces. In de werkgroep hoort geen leverancier van technologie of een systeemintegrator.

Vanuit een Woningcorporatie / vastgoedbeheerder

 • Directie
 • Projectleider domotica
 • Projectteam domotica: functionarissen vastgoedbeheerder zoals de projectmanager bouw en/of de adviseur innovatie en ook functionarissen van de zorgorganisatie zoals locatiemanager, manager facilitair en manager zorg
 • Werkgroepen: werknemers die de diensten gaan aanbieden vanuit de corporatie
 • Externe werkgroepleden: werknemers die ermee gaan werken, zoals groepsleiders, verpleegkundigen, verzorgenden

Externe stakeholders

 • Zorgorganisatie (voor corporaties)
 • Corporatie (voor zorgorganisaties)
 • Gemeente (Wmo financiering)
 • Zorgkantoor (AWBZ financiering)
 • Zorgverzekeraars
 • Huurders(vereniging)
 • Cliënten(raad)